Wie is George Pell en wat is zijn belang binnen de Kerk?

Geert De Kerpel: 'Pell geldt als hét gezicht van de Katholieke Kerk in Australië - al is die daar niet echt groot - maar is ook in onze contreien vrij bekend. Hij studeerde in Europa filosofie. De man werd op - naar kerkelijke normen - jonge leeftijd, 45, hulpbisschop en later aartsbisschop van Melbourne en Sydney.
...

Geert De Kerpel: 'Pell geldt als hét gezicht van de Katholieke Kerk in Australië - al is die daar niet echt groot - maar is ook in onze contreien vrij bekend. Hij studeerde in Europa filosofie. De man werd op - naar kerkelijke normen - jonge leeftijd, 45, hulpbisschop en later aartsbisschop van Melbourne en Sydney. 'In 2013 benoemde paus Franciscus hem tot zijn kardinale kroonraad, een adviesraad van negen kardinalen vanuit de hele wereld die de paus bijstaan in het hervormingsproces van het Vaticaan. Dat wil dus wel wat zeggen. Die kroonraad heeft trouwens al enkele belangrijke hervormingen doorgevoerd, onder andere wat betreft de aanpak van seksueel misbruik. 'Begin 2014 riep paus Franciscus Pell definitief naar Rome, om hem de leiding te geven van het economisch secretariaat dat de financiën van het Vaticaan moet saneren. Dat de keuze op Pell viel, is een gevolg van zijn reputatie als krachtdadig bestuurder. Binnen het Vaticaan gaat het om een zeer belangrijke functie. In de media wordt hij nu "de nummer drie van het Vaticaan" genoemd, maar dat werkt zo niet. 'Ik heb Pell ooit zelf ontmoet in Rome, en herinner mij hem als een vriendelijke man met een rijzige gestalte.'Welke indruk laat het nieuws over zijn vervolging bij u na?De Kerpel: 'Als een van de hoogste bestuurders van het Vaticaan persoonlijk verdacht wordt van kindermisbruik, kunnen we zonder twijfel van een bom spreken. Maar ik vind het belangrijk om aan te stippen dat het voorlopig slechts om verdenkingen gaat. Pell zelf ontkent de beschuldigingen ten stelligste en het pleit, vind ik, in zijn voordeel dat hij meteen krachtdadig optreedt, door een persconferentie samen te roepen en aan te kondigen dat hij naar Australië gaat om zich persoonlijk te verdedigen. Hij zou zich ook kunnen beroepen op zijn immuniteit als bestuurder van het Vaticaan, maar dat doet hij niet - en het zou ook ongepast zijn. Ik kan alleen maar zeggen dat ik hoop dat het Australische gerecht over een stevig dossier beschikt.'Het Vaticaan heeft nog niet gereageerd, wat verwacht u daarvan?De Kerpel: 'Normaal gesproken treedt paus Franciscus pas op als fouten bewezen zijn, en niet bij verdenkingen of beschuldigingen. Ik durf er trouwens mijn hand voor in het vuur te steken dat Pell zijn ontslag al heeft aangeboden, maar de paus zal dat niet aanvaarden zolang de feiten niet bewezen zijn. Het betekent dat Pell nog steeds het vertrouwen geniet. Als de beschuldigingen kloppen, dan is dat zowat het ergste dat de Kerk kan overkomen. Het zou ook betekenen dat het Vaticaan zijn huiswerk niet goed maakt, want dat er voor een dergelijk belangrijke functie onvoldoende gescreend werd.'