Paus stuurt gezanten naar Keulen om fouten aartsbisschop inzake seksueel misbruik te onderzoeken

Paus Franciscus heeft een onderzoek bevolen naar de behandeling van gevallen van seksueel misbruik in het aartsbisdom van Keulen.

Dat heeft het aartsbisdom, dat al maandenlang in crisis verkeert, vrijdag bekendgemaakt.

Franciscus heeft twee ‘apostolische bezoekers’ – speciale gezanten – aangeduid om ‘de complexe pastorale situatie in het aartsbisdom te doorgronden en tegelijkertijd mogelijke fouten te bestuderen’ van de aartsbisschop, kardinaal Rainer-Maria Woelki, en andere prelaten van het bisdom.

De paus neemt een dergelijke maatregel wanneer hij oordeelt dat een bisdom niet langer in staat is om problemen intern op te lossen. De twee gezanten zijn de bisschop van Stockholm, kardinaal Anders Aborelius, en de bisschop van Rotterdam, Johannes van den Hende. Ze zullen hun onderzoek in de eerste weken van juni starten.

‘Privacy’

De interventie van Franciscus komt er na aanhoudende kritiek op de oerconservatieve kardinaal Woelki. Die wordt er met name van beschuldigd lange tijd twee van seksueel misbruik beschuldigde priesters in Düsseldorf het hand boven het hoofd te hebben gehouden en de zaak in de doofpot te hebben gestoken. Een van de twee priesters is inmiddels overleden. Woelki’s voornemen om het vormsel persoonlijk toe te dienen aan zeventien jongeren in de parochie in kwestie, gooide olie op het vuur.

Woelki kwam ook zwaar onder vuur te liggen toen hij vorig jaar weigerde om een rapport over seksueel misbruik in zijn aartsbisdom, dat hij zelf had bevolen, openbaar te maken uit privacyoverwegingen. Die beslissing leidde tot ergernis en onbegrip, niet alleen bij slachtoffers, maar ook bij collega’s binnen de katholieke kerk. De kardinaal beval een tweede rapport, dat uiteindelijk in maart is gepubliceerd. Daaruit zou blijken dat tussen 1975 en 2018 in totaal 314 kinderen tot 14 jaar oud seksueel zijn misbruikt in het aartsbisdom. Bij het merendeel van de gevallen was een geestelijke de dader. Een aantal prelaten die ervan verdacht worden misbruik toegedekt te hebben of nalatig te zijn geweest, zijn al geschorst. De opstellers van het rapport brachten geen fouten van Woelki aan het licht.

Partner Content