Onderzoek naar politie Ferguson vindt racistische mails, ook tegen Obama

Ferguson © REUTERS
Rudi Rotthier
Rudi Rotthier Knack-correspondent in de Verenigde Staten

Het eindrapport van het Amerikaans ministerie van Justitie over de politie van Ferguson is vernietigend. De politie is bevoordeeld en buitensporig gewelddadig, de bekeuringen van zwarten worden ook gebruikt als een manier om de stadskas te spijzen. En er werden racistische mails teruggevonden.

Ferguson, een voorstad van St. Louis, Missouri, met zo’n 20.000 inwoners, werd in augustus 2014 wereldnieuws toen een 18-jarige, ongewapende zwarte, Michael Brown, werd doodgeschoten door de blanke politieagent Darren Wilson. De agent werd enkele maanden later door een Grand Jury buiten vervolging gesteld.

De dood van de jongeman, die volgens sommige geuigen met de armen in de lucht stond toen hij werd neergeschoten, en de vrijspraak voor Wilson, leidden tot lokale en nationale, soms gewelddadige protesten, waarbij de hardvochtigheid en het racisme van de politie van Ferguson werden aangeklaagd.

Michael Brown
Michael Brown© /

Het ministerie van Justitie en uittredend minister van Justitie Eric Holder stelden een eigen onderzoek. Hun bevindingen geven de manifestanten tot op grote hoogte gelijk. Het eindrapport wordt in de loop van woensdag gepubliceerd, maar de grote lijnen zijn in de Amerikaanse pers gelekt, onder meer via openbare omroep NPR, The New York Times en The Huffington Post.

Alle hondenbeten

Zwarten maken 67 procent van de bevolking van Ferguson uit, maar zijn buiten proportie vertegenwoordigd in de misdrijven en controles, en bijna afwezig in het politiekorps, dat voor 94 procent wit is.

Darren Wilson
Darren Wilson© Reuters

In de periode van oktober 2012 tot oktober 2014 hadden 85 procent van de tegengehouden voertuigen een zwarte chauffeur, 93 procent van de arrestanten was zwart. Zwarten maakten twee keer zoveel kans om gefouilleerd te worden hoewel de politie bij hun fouillering minder vaak drugs of wapens aantrof. In 88 procent van de gevallen van politiegeweld ging het om zwarte verdachten. En alle 14 gevallen van politiehondenbeten betroffen zwarten (honden werden indertijd vaak ingezet tegen slaven, dus gebruik van honden is hoe dan ook beladen).

95 procent van de bekeuringen voor slecht oversteken of op de weg lopen troffen zwarten. Enzovoort. Het rapport concludeert dat er vooroordelen speelden ten nadele van zwarte bewoners, en dat er buitensporig geweld werd gebruikt.

Abortus

Tegelijk troffen de onderzoekers zowel bij het stadsbestuur als bij de politie en ook in correspondentie met rechtbanken racistische mails aan. Er lekten twee voorbeelden uit. Iemand schreef dat Obama niet lang president zou blijven “want welke zwarte man houdt een vaste baan gedurende vier jaar?” In een andere mail werd “gegrapt” dat een zwarte vrouw die een abortus had gehad twee weken later een checque ontving van Crime Stoppers, de organisatie die misdrijven moet voorkomen.

Eric Holder, uittredend minister van Justitie
Eric Holder, uittredend minister van Justitie© EPA

Ook blijkt uit het rapport, althans uit gegevens die The New York Times verspreidde, dat Ferguson de bekeuringen en boetes gebruikte om de stadskas te spijzen. Ze vormden de tweede bron van inkomsten, na een gemeentelijke btw, er er werd op gerekend in de begroting.

Ferguson zal, na bekendmaking van het rapport, een grondige hervorming van de politiediensten moeten inzetten of kan anders vervolgd worden omdat het de grondwet schendt.

Een tweede rapport zal volgens The New York Times besluiten dat er geen grond is om agent Darren Wilson op basis van schending van burgerrechten te vervolgen. Bij actievoerders i Ferguson was er nog enige hoop dat, na de uitspraak van de Grand Jury, het ministerie van Justitie de agent alsnog zou vervolgen. Maar zo’n vervolging wegens schending van rechten is lastiger dan een “gewone” plaatselijke vervolging, en er is volgens de gelekte informatie onvoldoende grond voor.

Partner Content