Noordpool warmt bijna vier keer sneller op dan wereldwijde gemiddelde

VN bevestigen recordtemperatuur van 38° in Noordpoolgebied © belga

De opwarming van de Aarde gebeurt in het noordpoolgebied aanzienlijk sneller dan tot nu toe wordt aangenomen. Volgens een studie van wetenschappers van het Finse Meteorologische Instituut in Helsinki warmde het Noordpoolgebied de voorbije 43 jaar bijna vier keer sneller op dan het wereldwijde gemiddelde.

Op regionaal niveau zijn sommige gebieden in de Noordelijke IJszee zelfs tot zeven keer zo snel opgewarmd als de volledige planeet, schrijven de wetenschappers in het tijdschrift Communications Earth & Environment. Klimaatmodellen hebben die zogenoemde ‘polaire versterking’ tot nu toe onderschat, zegt hoofdauteur Mika Rantanen.  Tot nu toe is er altijd sprake geweest van een dubbel zo snelle opwarming van de Noordpool.

Maar een in het Noorse Tromsø gevestigde werkgroep van de Arctische Raad, het intergouvernementeel forum voor samenwerking en coördinatie voor het Noordpoolgebied, had al in mei 2021 gemeld dat de toename van de gemiddelde Arctische oppervlaktetemperatuur tussen 1971 en 2019, met 3,1 graden Celsius, ongeveer drie keer hoger geweest was dan het wereldwijde gemiddelde. 

Waarom de schatting van de Finse onderzoekers nu nog hoger ligt? Aan de ene kant wijzen zij op de sterke en aanhoudende opwarming van het Noordpoolgebied. Maar ook hun definitie van het Noordpoolgebied en de berekeningsperiode verschillen. Zij definieerden het Noordpoolgebied als de gehele zone die zich binnen de noordelijke poolcirkel bevindt. Ook wordt de omvang van de opwarming berekend sinds 1979, het eerste jaar dat er gedetailleerde en dus betrouwbare satellietgegevens beschikbaar waren. 

De grootte van de polaire versterking wordt volgens de Finse onderzoekers zowel beïnvloed door de door menselijke activiteiten veroorzaakte klimaatverandering – de uitstoot van broeikasgassen-, als door natuurlijke langdurige klimaatschommelingen. Beide factoren hebben dus vermoedelijk geleid tot een toename van de versterking de voorbij 43 jaar.

Partner Content