Nieuwe grondwet Vaticaan stukje vriendelijker voor vrouwen

© Belga Image

In het Vaticaan is vanaf zondag een nieuwe grondwet van kracht. Het nieuwe statuut, gemaakt op initiatief van paus Franciscus, staat onder meer toe dat leken, dus ook vrouwen, aan het hoofd komen te staan van ministeries van de kerkstaat.

Dat geldt ook voor de hoogste ambten in de Curie, zoals de regering van het Vaticaan wordt genoemd. Voorheen waren deze functies alleen weggelegd voor kardinalen en aartsbisschoppen, en dus uitsluitend voor mannen. 

Maar vrouwen mogen nog altijd geen priester, bisschop of paus worden. En verder mogen katholieke geestelijken nog steeds niet trouwen.

De grondwet zorgt voor een vereenvoudigde bestuursstructuur. Franciscus heeft de concilies, congregaties en de onderafdelingen van de Curie, die dicasteries worden genoemd, gereorganiseerd en ze allemaal dezelfde naam gegeven. Ze heten nu allemaal dicasterie. Op de eerste plaats komt het Dicasterie voor Evangelisatie, voorgezeten door de paus zelf. Dat is een teken van Franciscus’ wens om meer nadruk te leggen op de verspreiding van het geloof. De paus heeft ook het bureau dat zorgt voor de noden van de armen en minder bedeelden opgewaardeerd tot een dicasterie.

Het document van de nieuwe grondwet verscheen onaangekondigd in maart, maar werd al enige tijd verwacht. Een Vaticaanse raad was er al jaren mee bezig. 

De nieuwe grondwet vervangt vorige grondwet Pastor Bonus (De Goede Herder) van paus Johannes Paulus II uit 1988, die tot heden van kracht was.

Partner Content