Nederlandse staat stelt 3M aansprakelijk voor PFAS-schade in Zeeuwse Westerschelde

De Oosterweelwerken, met op de achtergrond de 3M-site, op 15 juni 2021.

De Nederlandse staat vindt dat het Amerikaanse chemieconcern 3M de schade moet vergoeden die de schadelijke PFAS in de Zeeuwse Westerschelde heeft aangericht. De minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers heeft het bedrijf aansprakelijk gesteld, zo heeft de landsadvocaat in een brief aan 3M laten weten.

De provincie Zeeland roept bedrijven, organisaties en bewoners al langer op om zich te melden als ze schade hebben opgelopen door PFAS in de Westerschelde. Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) zijn schadelijk voor de gezondheid en het milieu. Ze worden gebruikt in bijvoorbeeld blusschuim en waterafstotende kleding. De stoffen kunnen zich ophopen in het lichaam en de werking van het immuunsysteem verminderen.

3M heeft in België, meer bepaald in Zwijndrecht, jarenlang PFAS in de Schelde geloosd. De rivier stroomt naar de Westerschelde in Zeeland. Vorig jaar stelde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat diverse soorten vis, schaal- en schelpdieren uit de Westerschelde zulke hoge concentraties PFAS bevatten dat het raadzaam was die zo min mogelijk te eten.

Minister Harbers wijst erop dat PFAS leidt tot zorgen bij omwonenden en financiële schade bij bijvoorbeeld vissers en Rijkswaterstaat. “Ik vind dat de vervuilers moeten betalen, niet de gebruikers en beheerders. Het aansprakelijk stellen van 3M past bij dat uitgangspunt.”

Partner Content