Bestaat er een meer oer-Hollands geschiedkundig begrip dan de 'Gouden Eeuw', de trotse naam voor de zeventiende eeuw, de glorietijd van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden? Toch neemt het Amsterdam Museum er afstand van. Volgens conservator Tom van der Molen verwijst 'Gouden Eeuw' te eenzijdig naar de welvaart en het goede leven van de culturele elite. Terwijl er ook armoede en slavenhandel was. Vandaar dat zijn museum de populaire permanente tentoonstelling 'Hollanders uit de Gouden Eeuw', met imposante groepsportretten van mannen en vrouwen uit de rijke regentenstand, aanvulde met een nieuwe tentoonstelling: 'Hollandse Meesters Her-Zien'.
...