Opinie

Amid Faljaoui

‘Moeten we echt geloven in al die beloftes over jobcreatie in de VS?’

Amid Faljaoui Directeur van de Franstalige Roulartamagazines

Donald Trump deinst er niet voor terug delokalisaties te hekelen op de sociale media. Maar zullen Amerikaanse bedrijven echt banen in eigen land creëren?

Sinds 20 januari is Donald Trump officieel de 45e president van de Verenigde Staten. De New-Yorkse miljardair volgt daarmee de eerste zwarte president op uit de Amerikaanse geschiedenis. De machtsoverdracht zelf, tussen twee mannen met heel verschillende stijlen, zegt veel over de erfenis van Barack Obama

Op positief vlak kan Obama een goed boerende economie en redelijk lage werkloosheidscijfers, rond de 6%, op zijn conto schrijven. Gezien de financiële crisis van 2008 is dat niet zo slecht. Obama mag ook fier zijn op zijn bijdrage in de redding van de Amerikaanse auto-industrie. Hij slaagde er ook in de ziekteverzekering te hervormen en dankzij hem beschikken miljoenen Amerikanen eindelijk over een verzekering voor geneeskundige verzorging. En wat de geopolitiek betreft, ontdooide Obama de diplomatieke betrekkingen met Cuba en Iran.

Tegelijkertijd denken sommige waarnemers dat indien Barack Obama minder Wall Street in de watten had gelegd en zich meer had bezig gehouden met de man van de straat, het discours over de opgang van de ongelijkheid van Donald Trump minder succes zou gehad hebben… Eigenlijk weet niemand dat, zoals altijd met dat soort vragen. Maar het eenvoudige feit dat Trump hem opvolgt is op zich als een mislukking.

Voordeel van de twijfel?

We moeten er geen doekjes om winden, in de VS stemden veel mensen voor Trump en ze geloven rotsvast in zijn programma. De zakenmannen en de beurs spelen zelfs ronduit op de” goede” Trump en negeren de “slechte” Trump, auteur van vinnige verklaringen! Het bewijs dat Trump goed is voor de economie, zeggen ze, is dat de laatste weken een aantal bedrijven verklaarden dat ze gingen stoppen met delokaliseren of dat ze jobs gingen creëren op het Amerikaans grondgebied. Dat gebeurt trouwens onder de druk van Trump die er niet voor terugdeinst delokalisaties te hekelen op de sociale media en in zijn befaamde tweets.

Maar hoe zit het nu echt ? Een vriend die zakenman is zegt dat je hem het voordeel van de twijfel moet geven omdat hij zijn job als president nog niet begonnen is. Hij heeft waarschijnlijk gelijk, maar financiële analisten hebben al aangetoond dat al die verklaringen van bedrijven die jobs gaan creëren in de VS uit een opwelling van patriotisme flauwekul zijn.

Ik geef maar twee voorbeelden. IBM maakte bekend dat het over een periode van vier jaar 25 000 mensen ging aannemen. Maar de media vergaten te zeggen dat dit bedrijf door natuurlijke afvloeiingen tussen de 8 000 en 9 000 werknemers per jaar verliest, een hoger aantal dan de mensen die ze gaan aanwerven over dezelfde periode…

Wat Amazon betreft verklaarde de CEO dat hij over een periode van 18 maanden 100 000 personen ging aanwerven. Komaan, wie gelooft dat? Amazon deed er twintig jaar over om 180 000 jobs te creëren, en nu willen ze ons doen geloven dat ze op anderhalf jaar 100 000 jobs gaan creëren? Nee, wat de baas van Amazon wil, is op een goed blaadje staan bij de nieuwe bewoner van het Witte Huis, opdat die geen stokken in de wielen van zijn business zou steken.

Mijn zakenman vriend heeft gelijk. Laten we Donald Trump het voordeel van de twijfel geven. En laat ons doen alsof alles dat ik zonet uitlegde niet bestond…

Partner Content