Leersteun vervangt vanaf 1 september 2023 het M-decreet

Stockbeeld © Getty Images

De Vlaamse regering heeft vrijdag groen licht gegeven voor het leersteundecreet, dat vanaf 1 september 2023 het M-decreet zal vervangen. Doelstelling van het decreet is om de beste plaats te zoeken voor elke leerling, met welke beperking dan ook: in het gewoon onderwijs als het kan, in het buitengewoon onderwijs als dat nodig is. Dat maakt minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) maandag bekend. De Vlaamse regering trekt voor het leersteundecreet jaarlijks 195 miljoen euro uit.

Elke leerling in Vlaanderen heeft recht op de juiste ondersteuning. Dat was ook het doel toen het M-decreet in 2014 werd ingevoerd. ‘Na de invoering bleek echter dat de nobele doelstellingen vaak op de realiteit botsten. Zo schoot de ondersteuning voor scholen van het gewoon onderwijs tekort. Er waren te veel procedures en administratieve last voor scholen. Leerkrachten zijn soms onvoldoende voorbereid om in te staan voor basiszorg en verhoogde zorg om leerlingen met een geringe beperking te kunnen opvangen in het gewoon onderwijs. Daarnaast is de externe ondersteuning en expertise ter zake vandaag versnipperd over honderden leersteuncentra’, schetst minister Weyts de achtergrond.

Doel van het nieuwe decreet is om de beste plaats te zoeken voor elke leerling, met welke beperking dan ook. ‘Leerlingen met speciale zorgnoden kunnen terecht in het gewone onderwijs, al beslist de klassenraad finaal wanneer het alsnog niet lukt om een bepaalde leerling de juiste zorg aan te bieden of wanneer de zorg voor die ene leerling ten koste gaat van de andere leerlingen. Voor sommige leerlingen zal het buitengewoon onderwijs altijd de beste plaats zijn. Er wordt daarom geïnvesteerd in zowel de scholen van het gewoon onderwijs die leerlingen met extra zorgnoden opnemen, als ook in extra mensen en extra middelen voor de scholen van het buitengewoon onderwijs’.

De scholen van het gewoon onderwijs zullen beter ondersteund worden. Ten eerste wordt het ondersteuningsmodel grondig gereorganiseerd. In plaats van honderden verschillende instellingen komen er maximaal 47 leersteuncentra: expertisecentra die regionaal, laagdrempelig en net- en koepeloverschrijdend kunnen werken. Daarnaast worden de 3.666 ondersteuners inhoudelijk versterkt. Zij krijgen voor het eerst een vast ambt en een vast statuut. Ook de leerkrachten zelf zullen worden versterkt om basiszorg en verhoogde zorg op te nemen in de klas.

De huidige leerkrachten kunnen rekenen op extra bijscholing rond dit thema. In de lerarenopleidingen komt er structureel meer aandacht voor speciale zorgnoden in de klas. Ook de scholen van het buitengewoon onderwijs zullen kunnen rekenen op extra middelen en extra mensen. Er zijn sinds het begin van deze regeerperiode op drie jaar al ongeveer 5.000 plaatsen bijgekomen in het buitengewoon onderwijs: van 47.000 naar 52.000 plaatsen. Voor het eerst werd een capaciteitsmonitor gemaakt om de noden in het buitengewoon onderwijs in kaart te brengen. Er kwam een capaciteitsbudget specifiek voor het buitengewoon onderwijs.

Partner Content