Klimaatverandering kost wereldeconomie jaarlijks gemiddeld 143 miljard dollar

Klimaatverandering © GettyImages

Extreem weer dat veroorzaakt wordt door de klimaatverandering kost de maatschappij jaarlijks wereldwijd gemiddeld 143 miljard dollar (136 miljard euro). Dat blijkt uit een studie die werd gepubliceerd in vakblad Nature Communications en waarover The Guardian maandag bericht. Daarmee werd de kost van rampen als gevolg van de klimaatverandering voor het eerst in kaart gebracht.

De onderzoekers, professors Ilan Noy en Rebecca Newman, namen de twee decennia tussen 2000 en 2019 onder de loep. Daarin liep de schade als gevolg van extreem weer onder invloed van de klimaatverandering op tot gemiddeld 143 miljard dollar, al varieert dat cijfer van jaar tot jaar.

Bovendien gaat het om een flinke onderschatting aangezien er amper gegevens voorhanden zijn over de kosten die gepaard gaan met rampen in arme landen. Daarnaast werd ook geen rekening gehouden met de extra kosten door een kleinere opbrengst en de stijging van de zeespiegel.

In dezelfde tijdspanne werden 1,2 miljard mensen het slachtoffer van klimaatgerelateerde schade. Stormen, zoals orkaan Harvey en cycloon Nargis, waren verantwoordelijk voor twee derde van het globale kostenplaatje, 16 procent was toe te schrijven aan hittegolven en 10 procent aan droogte en overstromingen.

De jaren met het hoogste kostenplaatje waren 2003, toen een hittegolf Europa in haar greep hield, 2008, toen cycloon Nargis door Myanmar trok en 2010 toen Somalië en Rusland getroffen werden door respectievelijk droogte en een hittegolf.

Partner Content