Nu een meerderheid van het Amerikaanse Huis der Afgevaardigden voor de twee akten van beschuldiging tegen president Donald Trump heeft gestemd, is impeachment een feit. Maar Donald Trump is niet veroordeeld. De Senaat moet volgens de grondwet nu een 'rechtszaak' voeren op basis van de akten van beschuldiging. Er is een tweederdemeerderheid in de Senaat nodig om Donald Trump te veroordelen en uit zijn ambt te verwijderen (al wordt niet verwacht dat dat zal gebeuren).
...

Nu een meerderheid van het Amerikaanse Huis der Afgevaardigden voor de twee akten van beschuldiging tegen president Donald Trump heeft gestemd, is impeachment een feit. Maar Donald Trump is niet veroordeeld. De Senaat moet volgens de grondwet nu een 'rechtszaak' voeren op basis van de akten van beschuldiging. Er is een tweederdemeerderheid in de Senaat nodig om Donald Trump te veroordelen en uit zijn ambt te verwijderen (al wordt niet verwacht dat dat zal gebeuren).Tijdens de zaak zullen afgevaardigden uit het Huis de rol van aanklager op zich nemen. Zij worden 'managers' genoemd en aangesteld door Huis-voorzitter Nancy Pelosi. De voorzitter van het Hooggerechtshof John Roberts zit de zaak voor als een soort rechter. Trump heeft recht op een verdediging, waarschijnlijk in de vorm van Witte Huis-advocaat Pat Cipollone. De 100 senatoren zijn in feite de jury die het oordeel velt en zij moeten een eed van onpartijdigheid afleggen voordat de zaak aanvangt. Maar verder staat er niets in de grondwet die zegt dat het een eerlijk proces moet zijn. En Pelosi vreest dat de Republikeinse Senaatsvoorzitter Mitch McConnell niet van plan is voor een eerlijk proces te zorgen. Dat bleek bijvoorbeeld eerder deze week, toen senator Chuck Schumer, de Democratische minderheidsleider, een brief schreef waarin hij McConnell opriep in ieder geval Trumps stafchef Mick Mulvaney en voormalig nationaal veiligheidsadviseur John Bolton op te roepen als getuigen. Het Huis had dat in het impeachment-proces ook al gedaan, maar Trump had hen verboden daar gehoor aan te geven. Het Witte Huis heeft bovendien een groot aantal documenten dat door het Huis gedagvaard was niet geleverd. Ook die documenten zou McConnell moeten eisen, vindt Schumer. Maar McConnell gaf deze week aan daar geen heil in te zien. 'Het Huis is deze weg in geslagen. Het is hun taak de hoge drempel voor het ongedaan maken van een verkiezing te halen. Als ze daarin falen, falen ze. Het is niet aan de Senaat om in het gat te duiken en wanhopig te zoeken naar manieren om tot een "schuldig" oordeel te komen', zei hij in een toespraak in de Senaat.SamenwerkingMcConnell heeft ook aangegeven misschien wel helemaal geen getuigen op te roepen en de voorkeur te geven aan een snelle afhandeling van de zaak. Hij overlegt daarbij continu met het Witte Huis. Het is ook mogelijk dat McConnell een van de Republikeinse senatoren een motie laat indienen die de akten van beschuldiging afwijst. Zo'n motie hoeft slechts met een simpele meerderheid aangenomen te hebben. Aangezien de Republikeinen 53 stemmen hebben in de Senaat, zou de hele impeachment daarmee afgedaan zijn.Schumer overlegt op zijn beurt met Pelosi over de te volgen koers. Pelosi maakt vooralsnog de aangenomen akten van beschuldiging niet over aan de Senaat en benoemt geen managers, zodat de Senaat niet verder kan. Ze zegt eerst te willen horen van McConnell hoe hij de zaak gaat aanpakken. Dat gaf ze vorige week al aan en bevestigde ze maandag in een tweet. Daarmee lijkt Pelosi aan te sturen op het uitrekken van de hele impeachment-procedure. In principe zou de zaak in de Senaat direct na het kerstreces starten, maar nu Pelosi de boot afhoudt, blijft de de donkere wolk van impeachment mogelijk nog enkele weken langer boven het presidentschap van Donald Trump hangen.