Het gebeurt zelden, maar de Europese Commissie juicht de bijdrage van het Europees Parlement over pesticiden volmondig toe. Eurocommissaris Vytenis Andriukaitis, bevoegd voor gezondheid en voedselveiligheid, is opgetogen over de zowat 150 aanbevelingen die het rapport van Bart Staes (Groen) en Norbert Linz (EVP) doet om de té grote invloed van de bedrijfswereld op de besluitvorming over en de toelatingsvoorwaarden voor hun producten in te dijken.
...