Opinie

Eddy Eerdekens

Het kan nog erger: GAS-boetes voor kinderen van 10 jaar in Groot-Brittannië

Eddy Eerdekens Hoofdredacteur TV Limburg

U dacht dat we met de GAS-boetes nu toch echt wel alles gezien hadden. Het kan nog erger. In Groot-Brittannië wordt een wet ingevoerd die kinderen van 10 jaar bestraft met een soort van GAS-boetes. De wet pakt niet alleen ‘overlast’ aan maar ook ‘de dreiging van overlast’.

‘Eindelijk een wet die bijna iedereen verbiedt om bijna alles te doen.’ Het zou een quote over de verstrengde wet op de GAS-boetes in ons land kunnen zijn. Die wet maakt het sinds 1 januari mogelijk om de meest absurde vormen van overlast – eigenzinnig gedefinieerd door de gemeentebesturen en eigenzinnig geïnterpreteerd door de GAS-ambtenaren – te bestraffen met boetes tot 350 euro. Ook kinderen van 14 jaar kunnen met de nieuwe GAS-wet hard aangepakt worden door burgemeesters en ambtenaren.

Maar het citaat is een bedenking van de Britse krant The Guardian over een wet die in Groot-Brittannië in de maak is om overlast aan te pakken. De Britse wet gaat nog verder dan wat onze parlementsleden hebben goedgekeurd.

De Britse versie van de Gemeentelijke Administratieve Sanctie of de GAS-boete heet IPNA. Dat staat voor Injunctions to Prevent Nuisance and Annoyance, vrij vertaald: sancties om overlast te voorkomen.

De nieuwe wet op de Britse GAS-boetes (The Antisocial Behaviour Crime and Policing Bill) voorziet in sancties tegen iedereen vanaf de leeftijd van 10 jaar die gedrag vertoont, of ermee dreigt gedrag te zullen vertonen, dat overlast veroorzaakt voor om het even welke andere persoon, zo schrijft The Guardian.

‘Met andere woorden: de overheid kan straffen opleggen aan mensen die helemaal geen misdrijf hebben gepleegd.’

De wet voorziet ook in verbodsbepalingen voor het gebruik van de openbare ruimte waardoor zowat iedereen gestraft kan worden voor zowat alles wat hij doet in het openbaar.

Vooral jongeren, actievoerders (vakbonden) en straatartiesten worden door de nieuwe wet loslopend wild. De politie kan voortaan mensen verbieden om aanwezig te zijn op een bepaalde plaats (aard of grootte van de plaats zijn niet gedefinieerd) ook als ze op die plaats helemaal niets aan het doen zijn.

De goedkeuring van de Antisocial Behaviour, Crime and Policing Bill zit in zijn eindfase. ‘Niet te geloven hoe weinig protest hiertegen wordt gevoerd en hoe weinig we weten over wat ons boven het hoofd hangt, schrijft The Guardian.

De gelijkenis tussen de IPNA en de GAS-boete is verbazingwekkend, behalve dan dat de Britten nog een stapje verder gaan in het negeren van de rechtstaat: de definitie van overlast is zo mogelijk nog vager dan in ons land en kinderen kunnen niet vanaf de leeftijd van 14 maar al vanaf 10 jaar worden aangepakt voor alles wat iemand anders (buren, voorbijgangers, familie, andere inwoners van de gemeente) als overlast zouden kunnen ervaren.

Nog erger: terwijl bij ons de zwaarste straf beperkt blijft tot een boete van 350 euro, kan je in Groot-Brittannië voortaan voor het veroorzaken van overlast een gevangenisstraf van maximum twee jaar krijgen, zonder dat je een misdrijf hebt gepleegd.

Een IPNA kan bovendien worden opgelegd, niet alleen wanneer je overlast veroorzaakt, maar ook wanneer een politieman denkt dat je van plan bent om overlast te veroorzaken of wanneer je overlast zou kunnen veroorzaken.

Kinderen vanaf tien jaar, die in Groot-Brittannië op dit ogenblik niet opgesloten mogen worden, kunnen voortaan voor drie maanden worden vastgehouden in een gesloten centrum voor jonge wetsovertreders. En dit enkel voor het veroorzaken van overlast.

Nog opvallend: de kritiek op de IPNAS is letterlijk dezelfde als het protest tegen de GAS-boetes in ons land. ‘Deze wet zal kinderen straffen voor de misdaad dat ze jong zijn,’ zegt journalist George Monbiot. Voormalig procureur-generaal Ken Macdonald waarschuwt voor willekeur en misbruik bij de interpretatie van het begrip ‘overlast’.

Volg Eddy Eerdekens op Twitter

Partner Content