‘Helft van ons water is ouder dan de zon’

Mars, nu droger dan vroeger © Reuters

Volgens een studie die in het wetenschappelijk tijdschrift Science wordt gepubliceerd, is 30 tot 50 procent van het water op aarde ouder dan de zon. Dat zou het waarschijnlijker maken dat ook op andere planneten water is en leven kan zijn.

Het onderzoek, onder leiding van Ilse Cleeves, een doctoraatstudente aan de Universiteit van Michigan, probeerde de situatie tijdens de evolutie van zonnenevel naar zon en planeten, en de chemische processen die zich in de periode voltrokken, zo precies mogelijk na te rekenen.

Het zonnestelsel is 4,6 miljard jaar geleden ontstaan uit een gigantische, koude gaswolk. Eerst ontstond de zon en daarna vormden de planeten zich uit protoplanetaire schijven.

Tijdens het miljoen jaar dat nodig was om van schijf naar planeet te evolueren waren de omstandigheden volgens Cleeves niet van die aard dat ze heel veel zwaar water opleverden. In ieder geval niet voldoende om de hoeveelheid water en de verhouding in dat water op aarde te verklaren, zo zei ze in een gesprek met het tijdschrift Forbes. Het water dat zich tijdens het ontstaan van de planeet vormde, moest volgens de simulatie minder zwaar water bevatten dan het water op aarde doet.

Ilse Cleeves, op haar facebookpagina
Ilse Cleeves, op haar facebookpagina© /

En dus ging zij voor de andere verklaring. Een groot gedeelte van het water op aarde moet afkomstig zijn van ijs dat massaal in de koude gaswolk aanwezig was, waaruit de zon is gevormd. Dat smeltend ijs moet veel beter de vorming van zon en planeten hebben overleefd dan veelal gedacht. En het ‘oerwater’ dat eruit voortkomt is inderdaad vaker zwaar water dan het water op aarde. Er was dus enerzijds het water dat gevormd kon zijn tijdens het ontstaan van de aarde (met minder zwaar water) en anderzijds het water uit het ijs van de gasnevel (met meer zwaar water dan op aarde het geval is). Samen, in een ongeveer evenredige verhouding, of met iets minder dan de helft ‘oerwater’, vormen ze volgens haar het water dat er nu op aarde is.

Twee kampen

Dit gaat natuurlijk om een simulatie, in een model, maar men wil de komende tijd via allerlei tests de stellingen checken.

Het is volgens Cleeves een interessant onderzoeksterrein omdat er breed genomen twee scholen bestaan. De ene school denkt dat de situatie met water en leven op aarde nogal uniek is. En de andere school vermoedt dat omdat sterren overal uit soortgelijke ijsrijke gaswolken ontstaan, er nog wel meer planeten zullen zijn waar meer dan genoeg water aanwezig is om leven te dragen.

Wat dan ook weer niet wil zeggen, zo preciseert het wetenschappelijk tijdschrift Nature, dat alle planeten water hebben. In ons eigen zonnestelsel staan Mercurius en Venus droog, terwijl Mars het ooit aanwezige water grotendeels kwijtgeraakt lijkt te zijn.

(RR)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content