Hij is kwaad omdat zijn getuigenis in België als ongeloofwaardig wordt afgedaan, klinkt het. Daarom heeft hij toegestemd om ons te zien en het nog eens te vertellen. We ontmoetten Ibrahim J. - een schuilnaam - in onze hotelkamer in Khartoem, hoofdstad van Sudan. We, dat zijn ondergetekende, de fotograaf en onze tolk. Ibrahim is een van de teruggestuurde Sudanezen die in december vorig jaar aan het internationale Tahrir Instituut getuigde over hoe hij na aankomst in Khartoem werd gedetineerd en mishandeld. In het Sudan-rapport van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) van februari dit jaar staat echter dat Ibrahim - in het rapport vermeld als 'de persoon' - tijdens een gesprek via WhatsApp niet wilde ingaan op de vraag of hij mishandeld werd. Ibrahims getuigenis aan het CGVS zou gaten vertonen omdat hij tegenover het Tahrir Instituut sprak van twee dagen detentie bij aankomst in Khartoem, terwijl hij aan het CGVS verklaarde dat hij één dag was aangehouden. Bovendien zou hij later op de dag van aankomst naar de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) in Khartoem zijn geweest en kan hij dus niet twee dagen hebben vastgezeten.
...