Geen blokkering voor Europees groen label voor aardgas en kernenergie

Prijzen elektriciteit en aardgas opnieuw door plafond in Europa © belga

Om middernacht is een deadline verstreken voor EU-lidstaten om de plannen van de Europese Commissie nog tegen te houden om bepaalde investeringen in aardgas en kernenergie als groen te beschouwen. Eerder waren tegenstanders er al niet in geslaagd om het omstreden voorstel in het Europees Parlement te blokkeren.

De Commissie had in maart via een zogenaamde gedelegeerde handeling beslist dat aardgas en kernenergie onder bepaalde voorwaarden een plaats kunnen hebben in de taxonomie. Dat is een classificatiesysteem dat private investeerders moet oriënteren naar economische activiteiten die niet schadelijk zijn voor klimaat en milieu. Het systeem kadert in de Europese inspanningen om klimaatneutraal te worden tegen 2050.  

De Commissie argumenteerde dat ze voluit voor hernieuwbare energie kiest, maar dat gas en kernenergie in een overgangsfase nodig zijn om snel komaf te maken met extreem vervuilende bronnen als kolen en om aan de energiebehoefte te voldoen. Bovendien stipt ze aan dat de taxonomie enkel als gids voor private investeerders fungeert.  De lidstaten hadden nog tot 11 juli de tijd om bezwaar aan te tekenen. Daarvoor moesten ze wel met 20 zijn en samen 65 procent van de EU-bevolking uitmaken. Het was al langer duideiljk dat de drempel niet gehaald zou worden, en dat is bij het verstrijken van de deadline dus bevestigd. De regeling gaat van kracht vanaf januari 2023.

Toch dreigt nog een juridisch naspel. Oostenrijk, dat radicaal tegen nucleaire energie is gekant, kondigde een procedure aan bij het Europese Hof van Justitie. Luxemburg zal die zaak steunen. Ook milieuorganisatie Greenpeace kondigde juridische stappen aan.

Partner Content