Terwijl in een eerdere versie nog sprake was van een oproep tot onmiddellijke actie is er in de meest recente versie enkel nog sprake van 'zinvolle en effectieve actie' om de klimaatopwarming onder de 1,5 graad Celsius te houden.

Daarnaast werd er ook geen vooruitgang geboekt in het vastleggen van een datum voor het bereiken van de netto nul-uitstoot. In een eerdere versie werd 2050 naar voren geschoven, maar die verwijzing is in de latere versie niet meer opgenomen.

Ten slotte lijkt er ook nog geen akkoord in zicht voor het uitfaseren van de subsidies voor fossiele brandstoffen. Ook daar wordt geen richtdatum naar voren geschoven, terwijl er in een eerdere versie sprake was van 2025. Zondag debatteren de staatshoofden en regeringsleiders verder.

'Moment van de waarheid'

Zondag gaat de VN-klimaatconferentie COP26 officieel van start. De Britse premier Boris Johnson heeft de internationale gemeenschap nogmaals opgeroepen de strijd tegen de klimaatopwarming ernstig te nemen. 'COP26 is het moment van de waarheid voor de wereld', klonk het zaterdagavond in een mededeling. 'De vraag, die op ieders lippen brandt, is of we die kans zullen grijpen of ze zullen laten schieten.'

Johnson is van plan om zondagavond rechtstreeks van de G20-top in Rome naar Glasgow te vliegen. Hij hoopt dat de staatshoofden en regeringsleiders zich bereid zullen tonen om tot actie over te gaan.

Eerder had de Britse premier zich nog sceptisch uitgelaten over de slaagkansen van de twee weken durende klimaattop. Hij schatte de kansen op succes in op zestig procent, zo verklaarde hij op weg naar de G20-top.

Onder de auspiciën van de Verenigde Naties zullen staatshoofden en regeringsleiders uit ongeveer 200 landen tijdens de klimaattop twee weken lang debatteren over hoe de klimaatopwarming ingedamd kan worden. Er worden zowat 25.000 mensen verwacht in Glasgow.

Terwijl in een eerdere versie nog sprake was van een oproep tot onmiddellijke actie is er in de meest recente versie enkel nog sprake van 'zinvolle en effectieve actie' om de klimaatopwarming onder de 1,5 graad Celsius te houden. Daarnaast werd er ook geen vooruitgang geboekt in het vastleggen van een datum voor het bereiken van de netto nul-uitstoot. In een eerdere versie werd 2050 naar voren geschoven, maar die verwijzing is in de latere versie niet meer opgenomen. Ten slotte lijkt er ook nog geen akkoord in zicht voor het uitfaseren van de subsidies voor fossiele brandstoffen. Ook daar wordt geen richtdatum naar voren geschoven, terwijl er in een eerdere versie sprake was van 2025. Zondag debatteren de staatshoofden en regeringsleiders verder. Zondag gaat de VN-klimaatconferentie COP26 officieel van start. De Britse premier Boris Johnson heeft de internationale gemeenschap nogmaals opgeroepen de strijd tegen de klimaatopwarming ernstig te nemen. 'COP26 is het moment van de waarheid voor de wereld', klonk het zaterdagavond in een mededeling. 'De vraag, die op ieders lippen brandt, is of we die kans zullen grijpen of ze zullen laten schieten.'Johnson is van plan om zondagavond rechtstreeks van de G20-top in Rome naar Glasgow te vliegen. Hij hoopt dat de staatshoofden en regeringsleiders zich bereid zullen tonen om tot actie over te gaan. Eerder had de Britse premier zich nog sceptisch uitgelaten over de slaagkansen van de twee weken durende klimaattop. Hij schatte de kansen op succes in op zestig procent, zo verklaarde hij op weg naar de G20-top. Onder de auspiciën van de Verenigde Naties zullen staatshoofden en regeringsleiders uit ongeveer 200 landen tijdens de klimaattop twee weken lang debatteren over hoe de klimaatopwarming ingedamd kan worden. Er worden zowat 25.000 mensen verwacht in Glasgow.