Europese Unie wil verdere reductie van broeikasgassen nog dit jaar ratificeren

Federaal minister voor Klimaat Marie-Christine Marghem (MR) op de top in Bonn. © Belga

De Europese Unie, die een eersterangsrol wil spelen in de strijd tegen de klimaatverandering, wil nog voor het einde van 2017 het amendement van Doha bij het protocol van Kyoto ratificeren. Dat heeft de Europese Commissie zaterdag laten weten, enkele uren na de klimaattop van Bonn.

Het amendement van Doha, aangenomen in december 2012, legt aan de geïndustrialiseerde landen een reductie van de uitstoot van broeikasgassen op voor de periode 2013-2020. Dat gebeurt in uitvoering van het protocol van Kyoto dat sloeg op de periode 2008-2012.

De periode van na 2020 wordt geregeld door het Akkoord van Parijs uit 2015, dat van kracht werd in november 2016. Voor ons land houdt het amendement van Doha een reductie in van de uitstoot met 18 procent in 2020 tegenover het referentiejaar 1990.

Toch is het amendement nog niet van kracht geworden, omdat er nog niet genoeg ratificaties zijn. Er zijn 144 landen nodig die het amendement aannemen, terwijl tot nu toe 90 landen het hebben goedgekeurd. Dinsdag raakte bekend dat België het amendement heeft geratificeerd, net als Duitsland, Spanje en Zweden.

De EU is tot op heden niet in staat dat amendement te ratificeren, bij gebrek aan een unaniem akkoord van alle lidstaten. Polen remde het proces af, maar heeft blijkbaar zijn groen licht gegeven in Bonn. Polen wordt overigens gastheer van de volgende klimaattop, in december 2018 in Katowice.

‘De beslissing om snel het amendement van Doha te ratificeren toont ons engagement voor de internationale klimaatactie en toont dat de EU zijn beloften nakomt’, aldus het persbericht. De Commissie herinnert eraan dat de EU in 2016 reeds haar doelstellingen van 2020 heeft overschreden door de uitstoot van broeikasgassen met 23 pct te hebben verminderd.

Partner Content