'Ze hebben de afgelopen tien jaar voldoende 'laatste kansen' gekregen om de situatie te verbeteren', zo verklaarde eurocommissaris voor Milieu Karmenu Vella.

Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk moeten bij de Europese rechters gaan uitleggen waarom ze al jaren de normen voor stikstofdioxide (NO2) niet halen. Die zijn van kracht sinds 2010. Hongarije, Italië en Roemenië worden dan weer naar het Hof verwezen wegens de aanhoudend te hoge niveaus fijn stof (PM10). Die grenswaarden hadden reeds in 2005 bereikt moeten worden.

Ook tegen België lopen er inbreukprocedures voor de overschrijding van de normen voor stikstofdioxide en fijn stof. De zes geviseerde lidstaten hadden echter al een laatste aanmaning gekregen. Eind januari werden hun milieuministers nog naar Brussel gesommeerd, in een ultieme poging om hen nog tot bijkomende maatregelen voor een betere luchtkwaliteit te bewegen.

Ook Spanje, Slovakije en Tsjechië waren er in januari bij. Volgens de Commissie hebben zij intussen wel voldoende stappen gezet.

Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn de eerste lidstaten die voor het Hof worden gedaagd omdat ze de grenswaarden voor stikstofdioxide niet respecteren. Polen en Bulgarije zijn wel al veroordeeld voor de overschrijding van de normen voor fijn stof.

'Ik ben ervan overtuigd dat het besluit van vandaag zal leiden tot tot veel snellere verbeteringen voor de burger, maar alleen juridische procedures lossen het probleem niet op', onderstreepte Vella. Hij biedt nationale, regionale en lokale overheden praktische hulp aan om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Daarnaast heeft de Commissie bijkomende aanmaningsbrieven gestuurd naar Duitsland, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk omdat ze de Europese regels over de typegoedkeuring van voertuigen niet naleven. De Commissie vraagt bijkomende inlichtingen over de wijze waarop ze reageren op het schandaal met sjoemelsoftware bij Volkswagen en, in het geval van Duitsland en Luxemburg, nieuwe gevallen van "onregelmatigheden in het motorbeheer" van dieselauto's van Porsche, Volkswagen en Audi. Ook Italië ontvangt een bijkomende aanmaningsbrief, met vragen over de sancties die zijn genomen na onthullingen bij Fiat Chrysler.

De Europese regels over de typegoedkeuring van voertuigen verplicht de lidstaten om 'doeltreffende, evenredige en afschrikkende strafstelsels' te hebben om autobouwers ervan te weerhouden de regels te overtreden. 'Autoproducenten die de wet blijven minachten, moeten de gevolgen van hun fouten dragen', beklemtoonde eurocommissaris voor Interne Markt Elzbieta Bienkowska.

'Ze hebben de afgelopen tien jaar voldoende 'laatste kansen' gekregen om de situatie te verbeteren', zo verklaarde eurocommissaris voor Milieu Karmenu Vella.Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk moeten bij de Europese rechters gaan uitleggen waarom ze al jaren de normen voor stikstofdioxide (NO2) niet halen. Die zijn van kracht sinds 2010. Hongarije, Italië en Roemenië worden dan weer naar het Hof verwezen wegens de aanhoudend te hoge niveaus fijn stof (PM10). Die grenswaarden hadden reeds in 2005 bereikt moeten worden. Ook tegen België lopen er inbreukprocedures voor de overschrijding van de normen voor stikstofdioxide en fijn stof. De zes geviseerde lidstaten hadden echter al een laatste aanmaning gekregen. Eind januari werden hun milieuministers nog naar Brussel gesommeerd, in een ultieme poging om hen nog tot bijkomende maatregelen voor een betere luchtkwaliteit te bewegen. Ook Spanje, Slovakije en Tsjechië waren er in januari bij. Volgens de Commissie hebben zij intussen wel voldoende stappen gezet. Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn de eerste lidstaten die voor het Hof worden gedaagd omdat ze de grenswaarden voor stikstofdioxide niet respecteren. Polen en Bulgarije zijn wel al veroordeeld voor de overschrijding van de normen voor fijn stof. 'Ik ben ervan overtuigd dat het besluit van vandaag zal leiden tot tot veel snellere verbeteringen voor de burger, maar alleen juridische procedures lossen het probleem niet op', onderstreepte Vella. Hij biedt nationale, regionale en lokale overheden praktische hulp aan om de luchtkwaliteit te verbeteren. Daarnaast heeft de Commissie bijkomende aanmaningsbrieven gestuurd naar Duitsland, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk omdat ze de Europese regels over de typegoedkeuring van voertuigen niet naleven. De Commissie vraagt bijkomende inlichtingen over de wijze waarop ze reageren op het schandaal met sjoemelsoftware bij Volkswagen en, in het geval van Duitsland en Luxemburg, nieuwe gevallen van "onregelmatigheden in het motorbeheer" van dieselauto's van Porsche, Volkswagen en Audi. Ook Italië ontvangt een bijkomende aanmaningsbrief, met vragen over de sancties die zijn genomen na onthullingen bij Fiat Chrysler. De Europese regels over de typegoedkeuring van voertuigen verplicht de lidstaten om 'doeltreffende, evenredige en afschrikkende strafstelsels' te hebben om autobouwers ervan te weerhouden de regels te overtreden. 'Autoproducenten die de wet blijven minachten, moeten de gevolgen van hun fouten dragen', beklemtoonde eurocommissaris voor Interne Markt Elzbieta Bienkowska.