Europees strateeg van Emmanuel Macron: ‘Marine Le Pen is niemand’

© BelgaImage
Ernesto Rodriguez Amari
Ernesto Rodriguez Amari Journalist en politicoloog

Pieyre-Alexandre Anglade leidt de strategische taskforce van de Franse president Emmanuel Macron voor de Europese verkiezingen in mei. Hij hoopt dat diens En Marche met andere Europese fracties een groot progressief front kan vormen tegen de populistische partijen. ‘Guy Verhofstadt is een grote Europeaan.’

Vorige week richtte de Franse president Emmanuel Macron zich met zijn open brief in 28 kranten tot de burgers van Europa. Waar de Fransen ons ooit liberté, égalité en fraternité brachten, wil Macron nu voor de Europese Unie vrijheid, bescherming en vooruitgang. De man die het Europese project van Macrons La République En Marche (LREM) op de rails moet zetten, is Pieyre-Alexandre Anglade. Hij leidt de taskforce die de strategie van LREM voor de Europese verkiezingen op 26 mei dit jaar moet bepalen. Ondanks zijn jonge leeftijd (32 jaar) kent hij de Europese Unie door en door. ‘We willen een alternatief aanreiken voor nationalisten, populisten en demagogen die het Europese project bedreigen.’

De voorbije jaren is de migratie naar Europa gedaald, in tegenstelling tot wat populisten beweren.

Over drie weken stapt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Vreest u dat de brexit het Europese project zal ondermijnen?

Pieyre-Alexandre Anglade:Enkele weken voor de brexit zien we bij de Britse politici een totale impasse. Het is ongelooflijk hoe zij hun eigen burgers in zo’n onzekere toestand hebben gebracht. Zowel het Verenigd Koninkrijk als de EU-lidstaten dreigen daarvoor te moeten opdraaien. De brexit kan ons alleen maar aansporen om nog meer te focussen op het belang van het Europese project.

President Macron pleit voor een Europees agentschap dat de strijd met internationale cybercriminaliteit en manipulatie van verkiezingscampagnes moet aangaan. Vreest En Marche dat Rusland de verkiezingen zal beïnvloeden?

Anglade:Alle grootmachten buiten Europa zijn in staat om cyberaanvallen te plegen, niet alleen Rusland. Maar zo’n cyberaanval kan evengoed uitgaan van enkelingen die het Europese continent willen destabiliseren. Ik denk aan mensen zoals Steve Bannon (ex-campagnestrateeg van Donald Trump, nvdr), die er geen enkel belang bij hebben dat Europa zich politiek sterk zou organiseren. De Europese Unie vormt met zijn half miljard inwoners de sterkste economische macht, maar politiek gezien blijven we de tweede viool spelen. Als de EU zich sterker zou organiseren, krijgen andere grootmachten het veel moeilijker.

U gaat op zoek naar partijen binnen de Europese Unie die jullie beweging En Marche willen ondersteunen?

Anglade:En Marche is in april 2016 opgericht door Emmanuel Macron. We hebben dus nog geen afgevaardigden in het Europees Parlement. Maar onze ambities voor de Europese verkiezingen in mei liggen erg hoog. Willen we dat de Europese Unie in de 21e eeuw een rol van betekenis blijft spelen naast de Verenigde Staten, Rusland, China, Afrika en Latijns-Amerika? Dan moeten we er nu voor zorgen dat Europa één blok vormt.

'Toen de Fransen in 2017 voor Macron als president kozen, hebben ze ook voor Europa gekozen.'
‘Toen de Fransen in 2017 voor Macron als president kozen, hebben ze ook voor Europa gekozen.’© ZUMAPRESS.com

De economische crisis in 2008 heeft heel Europa op zijn grondvesten doen daveren. Daarna werden we bedreigd door de oorlogen in Oekraïne, Libië en Syrië, de vluchtelingencrisis en het terrorisme. De spanningen tussen de Europese bevolking en de Europese instellingen zijn jaar na jaar gestegen. En nu beleven we de ultieme crisis, met de brexit. Door al die crisissen dreigen we uit elkaar te vallen. Meer en meer burgers twijfelen of we nog verder op Europees niveau kunnen samenwerken. Het populisme en euroscepticisme boomen, autoritaire leiders zien hun aanhang groeien.

Dat is de context waarin wij als progressieven op zoek moeten gaan naar samenwerking over de partijgrenzen heen. We denken dan aan de Alliantie van Europese Liberalen en Democraten (ALDE) en andere centrumpartijen, maar er zijn ook progressieve mensen bij de socialisten, de conservatieven en de groenen terug te vinden. Onze ambitie is het om alle progressieven te verzamelen, ongeacht hun politieke kleur, als tegenwicht tegen populistische partijen die het nationale project belangrijker achten dan het Europees project. Maar als het Europese project wordt gesloopt, zet dat ook de toekomst van de individuele lidstaten op het spel: de toekomst van kleinere landen als België, maar ook van grote landen als Frankrijk en Duitsland.

Het Rassemblement National van Marine Le Pen verleidt de Fransen door op hun emoties en gevoelens te spelen. Zijn jullie niet bang dat ze goed zal scoren bij de Europese verkiezingen? Is het euroscepticisme in Frankrijk niet toegenomen sinds Macron aan de macht is?

Anglade: Marine Le Pen is niemand. Het euroscepticisme en het populisme nemen in veel Europese landen toe, maar niet in Frankrijk. Fransen geloven niet langer in het functioneren van de Europese Unie, maar ze geloven wel nog in het Europese project. Toen de Fransen bij de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in 2017 voor Macron kozen, hebben ze ook voor Europa gekozen. Marine Le Pen zit vandaag niet in de positie om een alternatief politiek project naar voren te schuiven. Frankrijk heeft ook tijdens de parlementsverkiezingen duidelijk pro-Europees gestemd.

Europa heeft een hoofdrol te spelen in de strijd tegen de klimaatopwarming en de bescherming van het milieu.

Bent u in overleg met Guy Verhofstadt en de liberale partij ALDE om een coalitie te vormen voor de verkiezingen in mei?

Anglade: En Marche behoort tot geen enkele politieke beweging in Europa. We delen waarden met ALDE en met progressieve politici zoals Guy Verhofstadt. Van hem moet gezegd worden dat hij een grote Europeaan is. Tijdens de crisis die we de voorbije jaren in Europa hebben gekend, is hij een van de weinigen die Europa is blijven verdedigen. Ik heb immens veel respect voor hem. Toch wil ik graag benadrukken dat we anno 2019 niet per se in dezelfde schema’s moeten denken als in het verleden. Ik hoop dat we in staat zullen zijn om met een grote groep progressieve politici de Europese Unie een nieuw elan te geven. We hebben de ambitie om iedereen die in het Europees project gelooft te verzamelen en samen de verdeeldheid binnen de EU te bestrijden.

Bent u niet bang dat de migratiecrisis een negatieve invloed heeft op dat progressieve project?

Anglade: In Europa bestaat er geen migratiecrisis maar een politieke crisis. Eurosceptische, populistische krachten misbruiken het migratievraagstuk. Ze willen angst zaaien bij de Europese burgers om hun eigen politieke project te versterken. Uiteraard hebben we bij En Marche ook aandacht voor de verschuivingen die zich voordoen op het vlak van migratie. Maar we willen niet in het spel van andere politieke partijen stappen, die migratie gebruiken om hun eigen politieke doelen te verwezenlijken.

Europeanen hebben dringend behoefte aan meer informatie over het migratiethema. De voorbije jaren is de migratie naar Europa gedaald, in tegenstelling tot wat populisten beweren. Het klopt dat we in Europa niet in staat zijn om die mensen goed te onthalen. Het systeem in Europa is disfunctioneel omdat we niet met elkaar overeenkomen. De procedure in België is totaal anders dan die in Frankrijk, Duitsland, Italië of andere landen. De asiel- en migratieprocedures moeten dringend geharmoniseerd worden. Als de Europese Unie daarin zou slagen, zou het vertrouwen van de burgers in Europa ook snel weer toenemen.

'Marine Le Pen kan geen alternatief politiek project naar voren schuiven.'
‘Marine Le Pen kan geen alternatief politiek project naar voren schuiven.’© Hans Lucas

Overal in Europa komen jongeren op straat om meer aandacht te eisen voor het klimaat. Hoe kijkt En Marche naar het klimaatdebat?

Anglade: Het is voor ons zeer duidelijk dat de wereld bedreigd wordt door overconsumptie. Het evenwicht in de wereld is verstoord. Vergeet niet dat de migratieproblematiek waarover we het zonet hadden sterk gelinkt is aan de gevolgen van de opwarming van de aarde. Als mensen geen gewassen meer kunnen verbouwen om in hun voedsel te voorzien, zijn ze wel genoodzaakt naar elders te trekken. Europa heeft een hoofdrol te spelen in de strijd tegen klimaatopwarming en de bescherming van het milieu. Hier leeft een gevoeligheid voor dit thema dat niet terug te vinden is in andere continenten. Het klimaatakkoord van Parijs is essentieel en daarom betreur ik dat de Verenigde Staten beslist hebben om uit het akkoord te stappen. Voor thema’s zoals klimaat en migratie bestaan er geen nationale antwoorden. Enkel op Europees of internationaal niveau kan er een oplossing aangereikt worden. Dat is overduidelijk. Ik kan alleen maar hopen dat president Trump nog terugkomt op zijn beslissing en alsnog het klimaatakkoord van Parijs respecteert.

Iedereen is het erover eens dat de Europese Unie voor een ongezien lange periode rust en vrede heeft gebracht. Maar heeft de Europese Unie nog een toekomst?

Anglade: Natuurlijk heeft Europa een toekomst. Maar als we het DNA van het Europese model willen beschermen, zullen we als één blok naar voren moeten komen. Als de Europeanen niet verenigd zijn, zullen andere grootmachten ons domineren. In een verdeeld Europa zullen Amerikanen en Chinezen in onze plaats beslissen over ons beleid. Ze zullen er dan in slagen om hun standaarden aan ons op te leggen. In het belang van onze nationale soevereiniteit hebben we behoefte aan de uitbouw van een sterke Europese soevereiniteit die ons beschermt als Europeaan.

Pieyre-Alexandre Anglade

– 2 november 1986: geboren in Parijs

– studie: geschiedenis en geopolitiek aan de Sorbonne. Master internationale relaties en Europese zaken aan Sciences Po Strasbourg

– werkte vier jaar voor Frans Europees Parlementslid Nathalie Griesbeck

– vertegenwoordiger van de Franse gemeenschap in de Benelux

– ondervoorzitter van de commissie Europese Zaken in het Franse parlement

– coördinator van de taskforce voor de strategie van En Marche voor de Europese verkiezingen

Mijn boodschap voor de Europeanen is dus dat we niet zwak mogen zijn. Als we zwak zijn, zullen anderen beslissen over ons. We moeten samenblijven. De voorbije jaren hebben voldoende aangetoond dat verdeeldheid ons verlamt. We mogen niet bang zijn. We mogen de waarden die de basis vormen van onze Europese democratie niet verloochenen. Als we sterk en ambitieus zijn, beschikken we in Europa over een grenzeloze kracht.

President Macron werd op zijn 39e de jongste president ooit van Frankrijk, u bent als 32-jarige een van zijn jongste medewerkers. Is onze toekomst in handen van dertigers?

Anglade: Ik geloof dat de Europese strijd de strijd is van mijn generatiegenoten. Mijn politiek engagement ligt in Europa. Ik werkte eerder voor Europees Parlementslid Nathalie Griesbeck en werd daarna kabinetschef van Pavel Telicka, een van de vicepresidenten van het Europees Parlement.

Ik ben er zeker van dat als we er niet in slagen om dit Europees project te realiseren, de toekomst van Frankrijk en van Europa er somber uitziet. We zijn erin geslaagd om de laatste zeventig jaar vreedzaam samen te leven. Voordien was Europa een oorlogscontinent, dat mogen we nooit vergeten. Populistische partijen die nu angst, verdeeldheid en polarisatie aanwakkeren, beseffen niet hoe onverantwoord ze zich gedragen.

Ik voel mij verantwoordelijk om in naam van mijn generatiegenoten strijd te voeren voor ons Europees project. Een sterk Europa is onze beste verzekering voor een goede toekomst en om de Franse Republiek sterk te houden. Dat is het hoofddoel van En Marche.

Partner Content