Europees mechanisme op komst voor falende banken

Voor de EU-verkiezingen van 2014 moet er een akkoord zijn over een eengemaakt Europees mechanisme voor de aanpak van falende banken. Dat is beslist op de Europese top in Brussel.

Nadat ze een akkoord bereikten over de overheveling van het bankentoezicht naar de Europese Centrale Bank bespraken de leiders negen uur lang verdere stappen in de uitbouw van een bankenunie en maatregelen om de link tussen falende banken en de impact op de staatsschuld te doorbreken.

De leiders bevestigden dat noodlijdende banken na de inwerkingtreding van het Europees bankentoezicht in maart 2014 onder bepaalde voorwaarden rechtstreekse kapitaalinjecties uit het Europese noodfonds kunnen ontvangen. Daartoe moet in de eerste helft van volgend jaar een operationeel kader worden afgesproken.

‘Eigen problemen oplossen’

Tegen midden volgend jaar moet verder een vergelijk worden gevonden over de harmonisering van nationale stelsels voor depositogaranties en van nationale mechanismen voor de afwikkeling van falende banken. In de loop van volgend jaar zal de Europese Commissie dan op de proppen komen met een voorstel voor een eengemaakt Europees mechanisme voor de aanpak van kapseizende banken.

“Belastingbetalers zullen niet langer de factuur moeten betalen en banken zullen hun eigen problemen moeten oplossen”, zei voorzitter José Manuel Barroso.

Met name ECB-voorzitter Mario Draghi dringt sterk aan op zo’n instrument. Duitsland en andere noordelijke landen zijn echter beducht voor het idee. Zo beklemtoonde de Finse premier Jyrki Katainen donderdag nog dat het bijhorende fonds enkel door de financiële sector gespijsd mag worden en dat ook in een overgangsfase geenszins een beroep mag gedaan worden op geld uit het Europese noodfonds.

Gas terugnemen

Voorzitter Herman Van Rompuy broedde de voorbije maanden op ambitieuze plannen om de fundamenten van de eurozone te versterken, maar de Belgische oud-premier moest gas terugnemen. Zo is er voorlopig geen sprake meer van een budgettair instrument binnen de eurozone dat economische schokken in eurolanden kan opvangen.

“De deur is niet gesloten, maar de leiders wilden focussen op stappen die snel gezet kunnen worden”, vatte Barroso samen.

Contracten

Wel hebben Van Rompuy en Barroso de opdracht gekregen om binnen zes maanden een plan te presenteren voor de verdere aanpak van enkele denkpistes: de coördinatie van economische hervormingen, de sociale dimensie van de economische en monetaire unie, de haalbaarheid en modaliteiten van contracten tussen elke lidstaat en de Europese instellingen over structurele economische hervormingen en eventuele financiële stimuli om deze hervormingen te ondersteunen.

Vooral die contracten roepen in vele hoofdsteden grote vragen op. Van Rompuy beklemtoonde dat de contracten het resultaat zullen vormen van onderhandelingen tussen de Europese instellingen en de regering in kwestie. “Het gaat om onderhandelingen tussen twee partijen. Er wordt niet geraakt aan de nationale soevereniteit”, verzekerde hij. (Belga/TV)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content