Puigdemont en co. zijn immuniteit kwijt: hoe stemden de Vlaamse partijen?

Toni Comin, Carles Puigdemont en Clara Ponsati © belga

Maandag heeft het Europees Parlement besloten om de immuniteit van de Catalaanse politici Carles Puigdemont, Clara Ponsati en Toni Comin op te heffen. Wat deden de Vlaamse partijen?

Ruim een jaar geleden vroeg de Spaanse justitie via een Europees aanhoudingsbevel de uitlevering van de Catalaanse politici Carles Puigdemont, Clara Ponsati en Toni Comin wegens hun rol in het onafhankelijkheidsreferendum van 2017. Omdat de drie verkozen zijn in het Europees parlement genieten ze parlementaire onschendbaarheid. Vooraleer een Belgische rechter kan oordelen over die uitleveringsvraag, moest het Europees halfrond zich dus buigen over de immuniteitsvraag.

In het comité Juridische Zaken werd een rapport van de Bulgaarse afgevaardigde Angel Dzhambazki, die pleitte voor de opheffing, enkele weken geleden goedgekeurd. Daardoor belandde de kwestie maandagavond op het bord van het voltallige parlement in een geheime stemming. Een eenvoudige meerderheid volstond om de immuniteit van de drie op te heffen. En zo geschiedde.

Let wel: het concept ‘immuniteit’ wordt in het Europees Parlement doorgaans begrepen als een bescherming tegen vervolging voor zaken die tijdens het ambt hebben plaatsgevonden. Bij de drie is dat niet het geval. Bovendien is de manier waarop we in Vlaanderen naar de Catalaanse zaak kijken niet representatief voor de manier waarop de rest van de Europese Unie dat doet.

Knack vroeg de Vlaamse partijen hoe ze hebben gestemd en waarom.

N-VA: tegen

Assita Kanko: ‘Het gaat om geloofwaardigheid en menselijkheid. Met een politieke beweging of partij die met democratische middelen dat doel nastreeft, is niets mis. Wij zijn ook democraten en kunnen niet begrijpen dat in een regionaal parlement debatteren, vreedzaam demonstreren, een mening uiten of zelfs een referendum organiseren aanleiding kan geven tot vele jaren van opsluiting in een lidstaat van de EU. Hoe kan je in het continent van de verlichting iemand vervolgen voor zijn/haar overtuigingen? Hoe kan Europa bij Poetin, of elders in de wereld nog met geloofwaardigheid over democratie, politieke – en mensenrechten gaan praten? Het komt dan als een boemerang in ons gezicht. Louter juridisch gesproken mag het dan wel een zaak van het Spaanse gerecht zijn, maar de politieke gevolgen overstijgen de Spaanse grenzen.

De Europese fractie van N-VA heeft overwegend voor de opheffing gestemd.

Open VLD (Renew): onthouding

Hilde Vautmans: ‘De zaak dreigt politiek al te zeer misbruikt te worden. Meestal stemt het parlement vóór opheffing, als het duidelijk gaat om feiten die niet met de uitvoering van het Europese ambt zelf te maken heeft – daar dient immuniteit immers voor. Hier gaat het om zaken die zich enkele jaren geleden afgespeeld hebben, vóór de drie verkozen waren. Anderzijds willen sommigen een teken geven over de politieke en juridische aanpak van de Catalaanse strijd binnen Spanje zelf – een belangrijk debat, maar dat in dit geval de rol en regels van het Europese Parlement onwenselijk politiseert.’

De Europese fractie van Open VLD heeft overwegend voor de opheffing gestemd.

Groen (Greens/EFA): tegen

Sarah Mathieu: ‘Ik heb tegen de opheffing van de parlementaire immuniteit van Catalaanse Europarlementsleden gestemd. Het politiek conflict in Catalonië en Spanje moet met politieke middelen worden opgelost, niet door middel van justitie. Ik roep op de dialoog tussen de Catalaanse en Spaanse regeringen te intensiveren om zo tot een politieke oplossing van het conflict te komen.’

De Europese fractie van Groen heeft overwegend tegen de opheffing gestemd.

SP.A (S&D):tegen

Kathleen Van Brempt: ‘Mijn stem tegen het opheffen van de parlementaire onschendbaarheid van de drie Catalaanse leden van het Europees Parlement mag niet worden gezien als een politieke uitspraak over een lopend gerechtelijk onderzoek van een onafhankelijke rechtsautoriteit, noch als verklaring over de schuld of onschuld van de parlementsleden in kwestie.’

‘Als lid van het Europees Parlement geloof ik dat de scheiding der machten en de onafhankelijkheid van het gerecht, net zoals de vrijheid van meningsuiting en gedachte essentiële onderdelen zijn van de parlementaire democratie. In dat kader moet mijn stem worden gezien als een signaal over de grote polarisering aangaande het politieke debat in Spanje, de schending van de grondwet en de schendig van politieke burgerrechten die hebben bijgedragen aan de huidige situatie en als een pleidooi voor een politieke dialoog om tot een gedragen oplossing van dit conflict te komen’

De Europese fractie van SP.A heeft overwegend voor de opheffing gestemd.

CD&V (EVP): onthouding

Tom Vandekendelaere: ‘Gelet op de directe betrokkenheid van het Belgische gerecht in deze zaak, willen we ons afzijdig opstellen. Tegelijk willen we ons ook niet uitspreken over de schuld of onschuld van de drie individuën.’

De Europese fractie van CD&V heeft overwegend voor de opheffing gestemd.

Vlaams Belang (ID): tegen

Gerolf Annemans:De voltallige Vlaams Belang delegatie heeft haar solidariteit uitgedrukt met de onafhankelijkheidsstrijd van de Catalanen, maar vooral ook tegen de willekeur van wat duidelijk politieke processen zijn. Waarvoor juist de parlementaire onschendbaarheid werd ingesteld.

De Europese fractie van Vlaams Belang heeft overwegend tegen de opheffing gestemd.

PVDA (GUE/NGL): tegen

Marc Botenga: De Catalaans-Spaanse kwestie is een politiek probleem dat politiek moet worden opgelost. Het is beter om eerst zo’n akkoord te sluiten en vervolgens naar juridische elementen over ondere andere vermeend misbruik van overheidsmiddelen te kijken. Enkel op die manier kan de knoop worden ontwaard en de gemoederen bedaard.’

De Europese fractie van PVDA heeft overwegend tegen de opheffing gestemd

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content