OESO en EU: ‘Migranten iets meer aan het werk, maar discriminatie blijft (ook in België) probleem

Uitzendkantoor (archiefbeeld) © Getty Images

Migranten in Europa vinden de afgelopen jaren iets makkelijker de weg naar de arbeidsmarkt, toch blijft hun integratie in de samenleving door verschillende factoren nog een heikel punt. Dat stellen de OESO en de Europese Unie donderdag in een gezamenlijk rapport over de integratie van migranten.

‘Het afgelopen decennium is er heel wat vooruitgang geboekt’, zo klinkt het in de studie. De kenmerken van integratie in EU-landen (met 54 miljoen migranten) en OESO-landen (met 141 miljoen migranten) werden onderzocht aan de hand van 83 indicatoren, waaronder werkgelegenheid, onderwijs en huisvesting.

Scholingsgraad

De belangrijkste conclusie: de arbeidsparticipatie van migranten is lichtjes gestegen van 11 procent in 2011 naar 13 procent in 2021. In de EU heeft 65 procent een job, vergeleken met 69 procent van de mensen die in het land geboren zijn. In België ligt dat cijfer heel wat lager op bijna 54 procent.

Volgens de onderzoekers zou de algemene stijgende trend onder andere kunnen worden verklaard door een hogere scholingsgraad bij nieuwe migranten, maar hogere onderwijskwalificaties leiden niet noodzakelijk tot succes. Binnen de EU is bijna een kwart van de 25- tot 34-jarigen met een in het buitenland geboren ouder overgekwalificeerd voor hun baan.

Discriminatie

Verder zijn de OESO en de EU ook bezorgd over de positie van vrouwen. Zij beschikken gemiddeld over een hogere scholingsgraad, maar zijn toch minder aan het werk, namelijk 57 procent ten opzichte van 73 procent van de mannen.

Daarnaast blijft discriminatie een groot probleem. In de EU voelt 15 procent van de mensen die in het buitenland zijn geboren, zich gediscrimineerd. Vooral jonge mannen en recente migranten worden hiervan het slachtoffer. Vooral in Italië (21 procent), Frankrijk (20 procent) en Nederland (19 procent) liggen die cijfers hoog. Ons land sluit zich bij dit rijtje aan met 18 procent.

Partner Content