Natuurbewegingen klagen Britse overheid aan om onvoldoende scherpe klimaatdoelen

. © Getty Images

Natuurbewegingen willen de Britse regering dwingen meer te doen om aan klimaatdoelen te voldoen. Organisaties Friends of the Earth en ClientEarth hebben beide aangekondigd deze week een rechtszaak te beginnen. De doelen die Downing Street heeft gesteld volstaan volgens hen niet om aan internationale afspraken te voldoen.

Londen kwam in oktober voor de klimaatconferentie in Glasgow met plannen om de CO2-uitstoot terug te brengen naar nul. Toezichthouder Climate Change Committee verwelkomde de plannen, maar plaatste ook de nodige kanttekeningen, bijvoorbeeld over de financiering. Zo komen de kosten van de overstap naar schone energie tegen 2050 uit op 1 tot 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Tegelijkertijd lopen de inkomsten van de overheid terug omdat er minder wordt verdiend aan belastingen op fossiele brandstoffen.

Friends of the Earth en ClientEarth, een advocatenbureau dat zich richt op zaken rond het milieu, vinden dat de doelen om tot nul uitstoot te komen ’theoretisch’ zijn en niet voldoen aan de Britse wet. ‘De regering heeft een denkbeeldige route uitgestippeld om de CO2-uitstoot te verminderen, maar daarbij geen geloofwaardig plan gemaakt om dat doel te realiseren’, aldus advocate Katie de Kauwe van Friends of the Earth.

Beide organisaties zullen een andere aanpak hebben in hun rechtszaken. ClientEarth stelt dat de Britse regering de mensenrechten schendt door niet aan de uitstooteisen te voldoen. Friends of the Earth richt zich specifiek op de regels van de Britse overheid voor het verlagen van de uitstoot van huizen en gebouwen. Die zijn volgens de organisatie niet in lijn met de wetten die gelijke behandeling voorschrijven.

Partner Content