Lobbyisten van Pfizer mogelijk niet langer welkom in Europees Parlement

Ursula von der Leyen © Getty Images

De bijzondere commissie over covid-19 van het Europees Parlement start een procedure om de lobby-badges van Pfizer in te trekken en lobbyisten van Pfizer de toegang tot het Europees Parlement te ontzeggen. Dat meldt Belgisch Europarlementslid Kathleen Van Brempt (Vooruit), die de covid-commissie voorzit.

De beslissing komt er na de tweede weigering van de CEO van het bedrijf, Dr. Albert Bourla, om te verschijnen voor een hoorzitting met de leden van de commissie.

Naast die stap wil de covid-commissie ook Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen uitnodigen voor een hoorzitting over het gebrek aan transparantie met betrekking tot de vaccincontracten. Die discussie loopt al langer, denk aan het veelbesproken sms-verkeer tussen Von der Leyen en Pfizer.

Eerder hadden de Europese Ombudsvrouw en de Europese rekenkamer al stevige kritiek op het gebrek aan transparantie rond het grootste vaccincontract van de Europese Unie.

‘Ik ben tevreden dat de coördinatoren van de politieke fracties akkoord gegaan zijn met mijn voorstel om beide procedures op te starten’, reageert Kathleen Van Brempt. ‘De Europese Unie heeft tijdens de pandemie veel publieke middelen besteed aan de productie en aankoop van vaccins. Het Parlement heeft het recht om volledige transparantie te verkrijgen over de modaliteiten van deze uitgaven en de voorbereidende onderhandelingen die eraan vooraf zijn gegaan.’

Volgens Van Brempt is transparantie ‘essentieel om het vertrouwen van onze burgers in de Europese instellingen te waarborgen en cruciaal om de weerbaarheid van de Europese Unie te versterken, in het bijzonder in tijden van crisis’.

Partner Content