Europese Unie bereikt akkoord over begroting

Johan Van Overtveldt en Johannes Hahn © Belga

De onderhandelaars van de Europese Raad (de EU-lidstaten) en het Europees Parlement hebben vrijdagavond laat een akkoord bereikt over de begroting 2024 van de Europese Unie. Die stijgt tot bijna 190 miljard euro, of 1,06 procent van het bbp van de 27 landen van de EU. De begroting voorziet extra middelen voor humanitaire hulp en om antisemitisme te bestrijden.

Het definitieve bedrag ligt in de lijn met het voorstel dat de Commissie in juni had geformuleerd en sindsdien bij amendement is gewijzigd.

‘De vandaag aangenomen begroting maakt het mogelijk de onmiddellijke gevolgen van de crisis in het Midden-Oosten aan te pakken en in de zuidelijke en oostelijke buurlanden, met name voor humanitaire hulp en migratie’, verklaart Johannes Hahn, Europees commissaris voor Begroting. ‘Maar er moet nog veel gebeuren om snel een reeks maatregelen te financieren, in het bijzonder in verband met Oekraïne.’ Hahn verwijst naar de tussentijdse evaluatie van de meerjarenbegroting voor 2021-2027, die eind dit jaar wordt verwacht.

De begrotingsovereenkomst, die deel uitmaakt van de meerjarenbegroting, voorziet in 189,385 miljard euro aan verplichtingen en 142,630 miljard euro aan betalingen. Een bedrag van 360 miljoen is voorzien om een antwoord te bieden op eventuele onverwachte noden.

‘De begroting voor 2024 is een oefening in moeilijke en onzekere tijden’, zei de voorzitter van de Begrotingscommissie van het Europees Parlement, Johan Van Overtveldt (N-VA, ECR).

De voormalige Belgische minister van Financiën wijst erop dat er 10,5 miljoen euro extra wordt uitgetrokken voor de bestrijding van antisemitisme. ‘De brutale terroristische aanval van Hamas op Israël toont ons eens te meer dat de wereld rond onze Unie voortdurend verandert. De daaruit voortvloeiende toename van het antisemitisme treft landen in heel Europa’, verklaart hij.

De humanitaire hulp is ook met 250 miljoen euro verhoogd.

Er wordt volgens de Europese Volkspartij (EVP) ook meer geld voorzien voor onderzoek in het kader van Horizon (85 miljoen euro), voor een stimulans voor jonge boeren (20 miljoen euro), voor meer investeringen in het kader van Erasmus+ (60 miljoen euro) en om de gevolgen van de Russische agressie in Oekraïne aan te pakken.

Het Parlement en de Raad hebben nu veertien dagen de tijd om de overeenkomst formeel goed te keuren. De Raad buigt zich op 20 november over het akkoord, terwijl het Parlement dezelfde oefening zal maken in Straatsburg.

Naast de begroting voorziet de EU ook een subsidiepakket van 113 miljard euro als onderdeel van het coronaherstelplan NextGenerationEU.

Partner Content