Duitsland wil inzetten op legale migratie om mensensmokkel een halt toe te roepen

© Getty Images

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser meent dat de schipbreuk voor de zuidkust van Italië, die afgelopen weekend tientallen migranten het leven heeft gekost, aantoont dat er behoefte is aan meer legale opties voor immigratie. Dat zei ze maandag in Berlijn. Ze beschreef de ramp als een ‘hernieuwde verschrikkelijke tragedie’ en riep op tot een effectievere bestrijding van irreguliere migratie, zoals via smokkelnetwerken.

‘We laten ons niet afstompen door deze behoefte maar blijven optreden, ondanks aanzienlijke weerstand, zodat de mensenrechten worden gewaarborgd en migratie veel meer wordt begeleid dan tot nu toe het geval is geweest’, zei ze aan DPA.

‘De Duitse regering heeft een radicale verandering in het migratiebeleid op gang gebracht door legale migratie te faciliteren, irreguliere migratie te beperken door middel van overeenkomsten met landen van herkomst en door de buitengrenzen van de Europese Unie te beschermen.’

‘Wettige procedures onder leiding van een hervormd Frontex, het EU-agentschap voor grensbewaking, waren vereist’, ging ze verder. ‘Als migranten volgens duidelijke criteria legaal binnen zouden kunnen komen, zou het businessmodel van de mensensmokkelaars worden ontwricht.’

In de voorbije maand steeg het aantal nieuwkomers in Duitsland met 70,9 procent ten opzichte van dezelfde maand twee jaar geleden. ‘7.587 mensen zonder de juiste papieren kwamen Duitsland binnen, een stijging die ook in 2022 als merkbaar was en enkel toenam’, verduidelijkte ze. In 2022 kwamen 92.000 mensen zonder de juiste papieren Duitsland binnen, tegenover 57.600 in 2021.

De verschillende deelregeringen in Duitsland hebben het moeilijk om de migranten op te vangen en hebben aan de federale overheid meer financiële middelen gevraagd voor huisvesting, scholing, kinderopvang en andere programma’s.

Partner Content