'Met het afronden van het academiejaar '17-'18, is gebleken dat Dries Van Langenhove in academiejaar '18-'19 geen lesactiviteiten meer moet bijwonen', klinkt het nu. 'Hij moet enkel nog een masterscriptie finaliseren.'

Op voorwaarde dat de in opspraak gekomen studentenvertegenwoordiger een promotor vindt zonder dat hij de gebouwen of terreinen van de UGent betreedt, kan hij zijn rechtenscriptie afronden. De opmerkelijke oplossing betekent niet dat de ordemaatregel niet langer van kracht is of dat de interne tuchtprocedure niet wordt voortgezet.

'Het is de tuchtcommissie voor studenten die de kwestie in alle onafhankelijkheid verder zal onderzoeken en op basis daarvan een advies zal formuleren over een eventuele tuchtsanctie', vervolgt de universiteit.

Van Langenhove kondigde maandag aan dat hij juridische stappen onderneemt tegen de universiteit om zijn diploma te halen en zijn mandaat in de Raad van Bestuur op te nemen. Dat tweede lijkt vooralsnog niet mogelijk, ondanks de 'oplossing' voor zijn academische carrière.

'Met het afronden van het academiejaar '17-'18, is gebleken dat Dries Van Langenhove in academiejaar '18-'19 geen lesactiviteiten meer moet bijwonen', klinkt het nu. 'Hij moet enkel nog een masterscriptie finaliseren.'Op voorwaarde dat de in opspraak gekomen studentenvertegenwoordiger een promotor vindt zonder dat hij de gebouwen of terreinen van de UGent betreedt, kan hij zijn rechtenscriptie afronden. De opmerkelijke oplossing betekent niet dat de ordemaatregel niet langer van kracht is of dat de interne tuchtprocedure niet wordt voortgezet. 'Het is de tuchtcommissie voor studenten die de kwestie in alle onafhankelijkheid verder zal onderzoeken en op basis daarvan een advies zal formuleren over een eventuele tuchtsanctie', vervolgt de universiteit. Van Langenhove kondigde maandag aan dat hij juridische stappen onderneemt tegen de universiteit om zijn diploma te halen en zijn mandaat in de Raad van Bestuur op te nemen. Dat tweede lijkt vooralsnog niet mogelijk, ondanks de 'oplossing' voor zijn academische carrière.