In een gezamenlijke persconferentie bespraken Amerikaans president Donald Trump en Frans president Emmanuel Macron de defensie-uitgaven van de NAVO-lidstaten. Trump toonde zich verheugd dat die sommen van veel lidstaten de laatste drie jaar aanzienlijk zijn gestegen, al is die stijging in werkelijkheid al langer bezig.

'De NAVO wordt veel groter en sterker dan voordien omdat de meeste lidstaten hun gemaakte afspraken nakomen', aldus het Amerikaanse staatshoofd.

'Maar er zijn ook landen die hun verplichtingen niet nakomen en minder dan een procent aan defensie spenderen', waarmee Trump eveneens naar België verwijst .

De NAVO-lidstaten maakten in 2014 namelijk de belofte om binnen de tien jaar tijd te streven naar het doel om twee procent van het bbp aan defensie uit te geven. Maar België komt de afspraken voorlopig niet na. In 2014 spendeerde ons land 0,98 procent van het bbp aan defensie. Verwacht wordt dat het percentage dit jaar daalt tot op 0,93 procent. Die daling was in 2004 niet afgesproken.

'Dat is onrechtvaardig. Misschien viseer ik zulke landen wel met handelssancties of op een andere manier. Ik werk wel iets uit, maar betalen zullen ze', aldus Trump.

In een gezamenlijke persconferentie bespraken Amerikaans president Donald Trump en Frans president Emmanuel Macron de defensie-uitgaven van de NAVO-lidstaten. Trump toonde zich verheugd dat die sommen van veel lidstaten de laatste drie jaar aanzienlijk zijn gestegen, al is die stijging in werkelijkheid al langer bezig. 'De NAVO wordt veel groter en sterker dan voordien omdat de meeste lidstaten hun gemaakte afspraken nakomen', aldus het Amerikaanse staatshoofd. 'Maar er zijn ook landen die hun verplichtingen niet nakomen en minder dan een procent aan defensie spenderen', waarmee Trump eveneens naar België verwijst . De NAVO-lidstaten maakten in 2014 namelijk de belofte om binnen de tien jaar tijd te streven naar het doel om twee procent van het bbp aan defensie uit te geven. Maar België komt de afspraken voorlopig niet na. In 2014 spendeerde ons land 0,98 procent van het bbp aan defensie. Verwacht wordt dat het percentage dit jaar daalt tot op 0,93 procent. Die daling was in 2004 niet afgesproken. 'Dat is onrechtvaardig. Misschien viseer ik zulke landen wel met handelssancties of op een andere manier. Ik werk wel iets uit, maar betalen zullen ze', aldus Trump.