De pogingen van president Trump om de uitslag van de verkiezingen te veranderen gaan in verschillende richtingen, die moeilijk te volgen zijn en die dwars staan op bewijsmateriaal. De voorbije dagen concentreerde hij zich op de staat Georgia. Vrijdag liet zijn juridisch team weten dat men via gerechtelijke weg zal proberen de verkiezingen te laten overdoen. Er is volgens het team van de president sprake van 'systematisch wangedrag, fraude en andere onregelmatigheden' waardoor duizenden stemmen illegaal zouden zijn uitgebracht.
...

De pogingen van president Trump om de uitslag van de verkiezingen te veranderen gaan in verschillende richtingen, die moeilijk te volgen zijn en die dwars staan op bewijsmateriaal. De voorbije dagen concentreerde hij zich op de staat Georgia. Vrijdag liet zijn juridisch team weten dat men via gerechtelijke weg zal proberen de verkiezingen te laten overdoen. Er is volgens het team van de president sprake van 'systematisch wangedrag, fraude en andere onregelmatigheden' waardoor duizenden stemmen illegaal zouden zijn uitgebracht.Het probleem is dat de stemmen al twee keer herteld zijn, en dat de uitslag bekrachtigd is door de minister van Binnenlandse Zaken van de staat Brad Raffensperger, en door gouverneur Brian Kemp, allebei Republikeinen en Trumpaanhangers. Kemp hield zich wat gedeisd, ook al omdat hij wettelijk niets te zeggen heeft aan verkiezingen en niet anders kan dan bekrachtigen wat de minister hem voorlegt. De bevoegde minister Raffensperger daarentegen heeft herhaaldelijk gezegd dat er geen sprake is van belangwekkende fraude, dat er bij de hertellingen enkele kleinere fouten zijn gecorrigeerd (er waren twee sticks niet gedownload) en dat 'de cijfers niet liegen'. De vaak door Trump herhaalde beschuldiging dat de telmachines Trumpstemmen in Bidenstemmen omzetten, is volgens Raffensberger niet op enige realiteit gestoeld. Het komt erop neer dat Joe Biden de verkiezingen in Georgia nipt heeft gewonnen, met een voorsprong van ruim 12.000 stemmen op een totaal van vijf miljoen uitgebrachte stemmen. Zaterdag ondernam president Trump een poging om de gouverneur in te schakelen, en eerst via een telefoongesprek druk op hem uit te oefenen. Volgens de president zijn bij de hertellingen geen vergelijkingen van de handtekeningen gebeurd. Bij poststemmen wordt de handtekening op omslag en stembrief vergeleken met de handtekening die voor de kiezer in het archief is terug te vinden. Voor de tellingen worden omslagen (met identiteitsgegevens) en kiesbrieven gescheiden, om het geheim van de stemming te respecteren. Het is volgens de minister van Binnenlandse Zaken technisch niet mogelijk om de handtekening op het stembiljet alsnog, en opnieuw, te vergelijken, en zelfs als het zou kunnen, zou het in strijd zijn met het kiesgeheim. Men kan eventueel de handtekeningen op omslagen opnieuw vergelijken met handtekeningen in het archief, maar op dat moment kan het kamp Trump claimen dat de handtekeningen op het stembiljet niet kloppen met die op de omslagen.Na het telefoongesprek zette president Trump zijn kritiek op de gouverneur van Georgia verder via Twitter. De gouverneur liet ook via Twitter weten dat hij zelf al drie keer heeft gevraagd om een vergelijking van handtekeningen voor poststemmen.Repliek van Trump : 'Maar je hebt die verificatie van handtekeningen nooit gekregen! Je mensen weigeren te doen wat je vraagt. Wat hebben ze te verbergen? Roep minstens een speciale zitting van het staatsparlement bijeen. Dat kun je gemakkelijk en onmiddellijk doen'. Wat Trump wil bereiken met die speciale zitting? Dat legt hij niet uit, maar ze moet in elk geval de zaak vertragen. Op 14 december moeten de kiespersonen van het Kiescollege per staat samenkomen en hun stem uitbrengen. De 16 stemmen van Georgia gaan naar Biden, die 306 stemmen haalt in het Kiescollege tegen 232 voor Trump. Misschien verhoopt de president dat het staatsparlement die stemming (althans de stemmen uit Georgia) tegenhoudt. Het parlement is à la limite ook in staat andere kiespersonen aan te stellen. De beide kamers in Georgia hebben een forse Republikeinse meerderheid, maar al enkele prominente Republikeinen in de staat hebben laten weten dat er geen sprake kan zijn van een speciale zittting van het parlement, laat staat van een ingreep inzake kiespersonen. Enkele uren later sprak Trump een kiesmeeting toe in Valdosta, Georgia - zijn eerste meeting sinds de verkiezingen, naar aanleiding van de eindronde voor twee Senaatsverkiezingen voor de staat Georgia, die in januari gehouden worden. Hij sprak voor, in de schatting van Fox News, 4 tot 5000 aanhangers, die in meerderheid geen mondmaskers droegen. De gouverneur was niet aanwezig.Trump herhaalde zijn kritiek op Kemp en op Raffensperger. Hij bleef hameren op de grote corruptie die had plaatsgevonden. 'Ze (de Democraten, red.) hebben bedrog gepleegd en onze presidentsverkiezingen gemanipuleerd, maar we zullen toch winnen'. Hij zou, zei hij, eerst de uitslag in Georgia doen omkeren. Dat zou het begin worden van een algehele ommekeer. Hij moet de uitslag in minstens drie door hem betwiste staten doen veranderen alvorens hij president kan blijven met een meerderheid (270 stemmen) in het Kiescollege.Geen week geleden verklaarde hij dat het heel lastig zou worden, zo goed als onmogelijk, om de zaak voor het Hooggerechtshof te brengen. Nu zei hij dat de verkiezingsuitslag snel voor het Hooggerechtshof zou komen. De betwistingen van uitslagen, door rechters en specialisten de grond in geboord, en zonder bewijs geleverd, is een rijke bron van inkomsten gebleken voor de president. Hij heeft sinds de verkiezingen 207 miljoen dollar (171 miljoen euro) aan bijdragen heeft binnengerijfd, voor een groot stuk in kleine bijdragen van kiezers en sympathisanten. Dat geld gaat, volgens CNN, vooral naar de Trumpcampagne en naar de Republikeinse partij, maar ook naar een nieuw Trumpfonds waarmee komende campagnes kunnen worden gefinancierd. Slechts een fractie van het geld gaat naar de juridische betwistingen van de uitslag.