Een machtige vloedgolf van de Mississippi raast door Memphis, maar de dijken houden stand. Niettemin zijn enkele lager gelegen delen van de stad door een bruine smurrie overspoeld. Aan enkele huizen staat er water tot aan de ramen van de gelijkvloerse verdieping en spoelt het over geparkeerde auto's.

Dijken houden stand

Begin van de week werden 900 huizen uit voorzorg ontruimd, honderden mensen brachten de nacht in een noodonderkomen door. Toch is het gevaar voor de ongeveer 920.00 mensen in de grote regio Memphis nog niet geweken. Het hoogste waterpeil van de brede stroom blijft nog zeker 36 uur aanhouden waardoor de dijken nog een hele poos onder grote druk blijven staan.

Stroomafwaarts vrezen boeren voor hun velden en ook elders in de Mississippi-delta zijn de mensen nog op het allerergste voorbereid. (Belga/INM)

Een machtige vloedgolf van de Mississippi raast door Memphis, maar de dijken houden stand. Niettemin zijn enkele lager gelegen delen van de stad door een bruine smurrie overspoeld. Aan enkele huizen staat er water tot aan de ramen van de gelijkvloerse verdieping en spoelt het over geparkeerde auto's. Dijken houden stand Begin van de week werden 900 huizen uit voorzorg ontruimd, honderden mensen brachten de nacht in een noodonderkomen door. Toch is het gevaar voor de ongeveer 920.00 mensen in de grote regio Memphis nog niet geweken. Het hoogste waterpeil van de brede stroom blijft nog zeker 36 uur aanhouden waardoor de dijken nog een hele poos onder grote druk blijven staan. Stroomafwaarts vrezen boeren voor hun velden en ook elders in de Mississippi-delta zijn de mensen nog op het allerergste voorbereid. (Belga/INM)