Cyprus Confidential: vijf vragen over de fiscale voordelen van Cyprus

Kristof Clerix

Luc De Broe, professor internationale fiscaliteit aan de KU Leuven, legt uit waarom het interessant kan zijn om op Cyprus een bedrijf op te richten.

1. Waarom is Cyprus interessant voor Belgische burgers of bedrijven?

Luc De Broe: De belangrijkste troef is een relatief laag belastingtarief. In Cyprus betaal je maar 12,5 procent vennootschapsbelasting, de helft van het Belgische tarief. En zelfs nu een stijging naar 15 procent is aangekondigd, blijft het laag.

Verder is Cyprus een Europese lidstaat die tamelijk veel dubbele belastingverdragen heeft afgesloten met andere landen. Zulke verdragen moeten vermijden dat je twee keer wordt belast, maar leiden er soms toe dat je haast géén belasting betaalt. In Cyprus kun je namelijk dividenden, interesten en royalty’s ontvangen die vaak weinig of niet aan de bron zijn belast. En tot slot is ook het Cypriotische holdingregime – de taxatie van binnenkomende dividenden in Cyprus – fiscaal voordelig.

2. Wanneer een Belgische bedrijf erin slaagt om belastingen uit te sparen door via Cyprus te werken, aanvaardt de Belgische fiscus dat dan?

De Broe: Om als Cypriotisch bedrijf door de Belgische fiscus erkend te worden, is er één belangrijke voorwaarde. Het bedrijf moet een ‘inwoner’ zijn van Cyprus. Dat wil zeggen dat het effectief vanuit Cyprus bestuurd wordt. De mannen en vrouwen die aan de touwtjes trekken, moeten dat in Cyprus doen.

Sinds een paar jaar kent onze wetgeving trouwens ook een antimisbruikbepaling. Die stelt dat de fiscus buitenlandse vennootschappen niet langer zal erkennen als ze niet voor economische doeleinden zijn opgericht.

3. In september 2021 gaf het hof van beroep in Bergen de fiscus gelijk in een dispuut met een bierhandelaar die een Cypriotisch bedrijfje had opgezet. Hoe zat dat?

De Broe: Het is een goede case voor de Bijzondere Belastinginspectie om andere zaken aan op te hangen. Een Belgische bierhandelaar uit de provincie Henegouwen had naast zijn Belgisch ook een Cypriotisch bedrijf opgericht. Samen met twee Cyprioten was hij aandeelhouder en bestuurder van dat bedrijf. Het had dezelfde activiteit als zijn Belgisch bedrijf: bier verkopen.

De fiscus stelde vast dat het bedrijf een kantoor huurde in een groot complex van een Cypriotisch boekhoudkantoor. Het verkochte bier bleek opgeslagen in Noord-Frankrijk en Nederland, in Cyprus werd geen handel gedreven. Uit verder onderzoek van de fiscus bleek dat de Belg het Cypriotische bedrijfje vanuit België bestuurde. Hij nam ook alle managementbeslissingen over de boekhouding van de vennootschap, bepaalde de commerciële strategie, onderhield klantenrelaties… De fiscus beschouwde het Cypriotische bedrijf als een Belgische inwoner en belaste alle winst hier. Het hof van beroep gaf de fiscus gelijk.

4. Waarom is Cyprus een financiële hub voor Russen?

De Broe: Dat heeft onder meer te maken met het dubbelbelastingverdrag tussen Cyprus en Rusland. In de jaren 1980-1990 waren er niet veel landen die zulke verdragen hadden met Rusland. Cyprus is daar baanbrekend in geweest. Wanneer Russen een Cypriotische vennootschap opzetten, dan is dat eigenlijk een soort hub die op zijn beurt gebruikt wordt om te investeren in derde landen – in de EU en daarbuiten.

Een ander element zijn de zogenoemde Gouden Paspoorten. Jarenlang kon je in Cyprus als het ware Europees inwonerschap kopen: je kreeg een Cypriotisch paspoort als je een investering van 2 miljoen euro deed in Cypriotisch vastgoed. Daar is gigantisch misbruik van gemaakt. In de eerste plaats door Russen, maar ook door veel malafide figuren. Onder druk van de EU heeft Cyprus het systeem van Gouden Paspoorten in 2021 stilgelegd.

5. Russen die via Cyprus investeren in België…

De Broe: … dat is een klassieker. Stel je even voor dat je vanuit Rusland rechtstreeks in België investeert. Wanneer vanuit België vervolgens dividenden of interesten worden uitgekeerd aan de Russen, dan betalen ze hier 10 procent roerende voorheffing op. Maar als de dividenden of interesten van België eerst via Cyprus passeren, dan dan zit er géén roerende voorheffing op want het gaat om twee Europese lidstaten. En als ze vervolgens van Cyprus naar Rusland gaan, hoeft er ook geen belasting op betaald. Want Cyprus heft niet langer bronbelasting aan niet-inwoners. De Belgische schatkist loopt op die manier dus 10 procent roerende voorheffing mis.

Meer weten over het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ): www.icij.org.

Lees meer over:

Partner Content