In de mededeling is sprake van 'een continue uitwisseling van inlichtingen, een grondige en consensuele analyse, en een gezamenlijke planning tussen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van de betrokken staten'.

De vier landen hebben een 'technische werkgroep' opgericht om een stand van zaken te maken van de gewapende groepen en van de strategieën die gebruikt werden om hen te neutraliseren. De vier chefs van de inlichtingendiensten nodigden de internationale gemeenschap uit 'gepaste en voortdurende steun' te geven aan dit proces.

In een gezamenlijk rapport van eind 2017 hadden de ngo Human Rights Watch (HRW) en de Congo Research Group van de universiteit van New York 120 gewapende groepen opgetekend die in het oosten van Congo opereren. De initiatieven van het Congolese leger, blauwhelmen of buurlanden om deze groepen uit te roeien, leverden nog geen resultaat op.

In de mededeling is sprake van 'een continue uitwisseling van inlichtingen, een grondige en consensuele analyse, en een gezamenlijke planning tussen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van de betrokken staten'. De vier landen hebben een 'technische werkgroep' opgericht om een stand van zaken te maken van de gewapende groepen en van de strategieën die gebruikt werden om hen te neutraliseren. De vier chefs van de inlichtingendiensten nodigden de internationale gemeenschap uit 'gepaste en voortdurende steun' te geven aan dit proces. In een gezamenlijk rapport van eind 2017 hadden de ngo Human Rights Watch (HRW) en de Congo Research Group van de universiteit van New York 120 gewapende groepen opgetekend die in het oosten van Congo opereren. De initiatieven van het Congolese leger, blauwhelmen of buurlanden om deze groepen uit te roeien, leverden nog geen resultaat op.