Burgemeester New York probeert Democraten ‘progressiever’ te maken

Bill de Blasio, de burgemeester van New York © REUTERS
Rudi Rotthier
Rudi Rotthier Knack-correspondent in de Verenigde Staten

Burgemeester Bill de Blasio van New York wil via een ‘contract met Amerika’ de Democratische Partij naar links doen opschuiven. Een minimumloon op 15 dollar per uur, betaald ziekenverlof en gratis kleuteronderwijs maken deel uit van dat contract.

De burgemeester zal het contract, dat uit dertien punten bestaat, volgende week in Washington officieel lanceren.

Bill de Blasio (54) was campagneleider van Hillary Clinton toen zij in 2000 als Senator in New York verkozen werd. En zowel Bill als Hillary Clinton kwamen in 2013 naar New York om zijn verkiezing tot burgemeester te vieren. Tot dusver heeft de burgemeester Hillary’s kandidatuur voor het presidentschap nog niet onderschreven. Hij wacht op haar concrete programma, zei hij twee weken geleden.

Maar hij doet meer dan dat. Volgens de nieuwssites The Daily Beast en Politico trekt hij volgende week naar Washington met “een progressieve agenda”, uitgewerkt met een groep sympathisanten en activisten onder wie de bekende actrice Susan Sarandon.

Enkele van de 13 punten zullen bekend in de oren klinken van New Yorkers die de campagne van De Blasio in 2013 hebben gevolgd. Betaald ziekenverlof en universeel en gratis kleuteronderwijs waren programmapunten die hij sindsdien tot op zekere hoogte heeft gerealiseerd in zijn stad. Dat wil zeggen: het kleuteronderwijs is ingevoerd maar de belasting om ervoor te betalen, werd door de Democratische gouverneur in de staat New York verworpen.

Het voorgestelde minimumloon van 15 dollar per uur (13 euro) is hoger dan het minimumloon in New York, dat 13 dollar bedraagt.

‘Geen verkiezingsstunt’

In het “contract” zit ook een miljonairstaks, een uitbreiding van vakbondsrechten, een fiscaal gunstige regeling voor studenten met leningen en het afschaffen van belastingaftrek voor de bonussen die bedrijven uitbetalen aan CEO’s.

Bij de voorstelling van het “contract met Amerika” worden volgens The Daily Beast 60 parlementsleden verwacht, naast activisten en vakbondsmensen.

Volgens de site verwerpen medewerkers van de burgemeester dat het de bedoeling is hem zelf in stelling te brengen voor hogere verkiezingen, het presidentschap dit keer of over vier jaar. Hij wil gewoon de partij (en Hillary) naar links doen opschuiven, zeggen medewerkers, het tegenovergestelde van wat Republikein Newt Gingrich in de jaren 90 voor mekaar kreeg met een “rechts” contract.

Hillary, die in vergelijking met het beleid dat haar echtgenoot Bill voerde, al een stuk naar links opgeschoven is, zal zich de komende tijd niet alleen over deze dertien punten moeten beraden maar ook over de internationale (vrij)handelsakkoorden die president Obama wil sluiten. De Blasio en vele vakbonden zijn tegen, Bill Clinton was tijdens zijn presidentschap een groot voorstander.

Partner Content