Volgens Goffin wil België zijn steentje blijven bijdragen om de mensenrechten en fundamentele vrijheden wereldwijd te verdedigen en de dialoog tussen de VN-lidstaten over deze kwesties gaande te houden.

'Mensenrechten zijn geen gunst die staten verlenen. Ze zijn een verplichting die altijd en overal gerespecteerd moeten worden', betoogde hij in Genève.

Racismebestrijding

Goffin verzekerde onder meer dat België op de internationale scène zal blijven ijveren voor de wereldwijde afschaffing van de doodstraf. Daarnaast wil ons land volgens de minister waken over 'de coherentie' tussen zijn internationale optreden en het respect voor mensenrechten binnen zijn grenzen.

Hij wees op de interministeriële conferentie voor racismebestrijding die de verschillende regeringen in de steigers aan het zetten zijn, de eerste stap naar een nationaal actieplan tegen racisme. 'België is vastberaden om onophoudelijk te blijven strijden tegen alle vormen van discriminatie, racisme en xenofobie', verzekerde Goffin.

Mensenrechtenraad

De Mensenrechtenraad (UNHRC) ziet toe op de naleving van de verdragen voor de mensenrechten. In de raad zetelen 47 lidstaten die verkozen worden voor een periode van drie jaar die één keer verlengd kan worden. België was al tweemaal lid van de raad: van 2009 tot 2012 en van 2015 tot 2018.

De Mensenrechtenraad bestaat sinds 2006 en is de opvolger van de Mensenrechtencommissie. De raad houdt momenteel zijn 43ste zitting op de zetel in Genève.

Volgens Goffin wil België zijn steentje blijven bijdragen om de mensenrechten en fundamentele vrijheden wereldwijd te verdedigen en de dialoog tussen de VN-lidstaten over deze kwesties gaande te houden. 'Mensenrechten zijn geen gunst die staten verlenen. Ze zijn een verplichting die altijd en overal gerespecteerd moeten worden', betoogde hij in Genève. Goffin verzekerde onder meer dat België op de internationale scène zal blijven ijveren voor de wereldwijde afschaffing van de doodstraf. Daarnaast wil ons land volgens de minister waken over 'de coherentie' tussen zijn internationale optreden en het respect voor mensenrechten binnen zijn grenzen. Hij wees op de interministeriële conferentie voor racismebestrijding die de verschillende regeringen in de steigers aan het zetten zijn, de eerste stap naar een nationaal actieplan tegen racisme. 'België is vastberaden om onophoudelijk te blijven strijden tegen alle vormen van discriminatie, racisme en xenofobie', verzekerde Goffin. De Mensenrechtenraad (UNHRC) ziet toe op de naleving van de verdragen voor de mensenrechten. In de raad zetelen 47 lidstaten die verkozen worden voor een periode van drie jaar die één keer verlengd kan worden. België was al tweemaal lid van de raad: van 2009 tot 2012 en van 2015 tot 2018. De Mensenrechtenraad bestaat sinds 2006 en is de opvolger van de Mensenrechtencommissie. De raad houdt momenteel zijn 43ste zitting op de zetel in Genève.