Belgen in 2016 positiever tegenover vluchtelingen en migratie dan in 2002

Nog steeds krioelt het van de vluchtelingenkampen in Griekenland. Op het eiland Samos zoeken zowat 300 inwoners verdere doorgang naar de Europese Unie. © Belga

Het percentage Belgen dat voorstander is van een soepele omgang met asielaanvragen door de regering, is in de periode 2002-2016 gestegen van 17,9 tot 30,4 procent. Meer Belgen (43,3 in plaats van 28,2 procent) vinden dat vluchtelingen in hun land van herkomst effectief moet vrezen voor vervolging. Dat blijkt uit onderzoek aan het Centrum voor Sociologie van de KU Leuven.

De Leuvense onderzoekers Laura Jacobs, Celine Wuyts en Geert Loosveldt, die verbonden zijn aan het Centre for Survey Methodology, baseerden zich bij hun studie op de resultaten van de European Social Survey. Hierbij werden in 2016 34.837 Europese burgers uit 18 verschillende landen bevraagd, waaronder ook 1.766 Belgen. De resultaten werden vergeleken met een gelijkaardig onderzoek in 2002.

De Belgen gaan vaker akkoord met de stelling dat erkende vluchtelingen het recht zouden moeten hebben om ook hun naaste familieleden te laten overkomen, maar maken zich wel zorgen over de negatieve gevolgen van migratie op de arbeidsmarkt en sociale zekerheid. Meest negatief schatten ze de invloed van migratie op criminaliteit in.

Daarentegen wordt de culturele verrijking van migratie steeds meer erkend. De houding tegenover vluchtelingen en migratie wordt sterk bepaald door hun eigen achtergrond. Belgen die nauwere contacten onderhouden met mensen met een andere etnisch-culturele achtergrond staan meest positief tegenover migratie. Ook jongeren staan positiever tegenover nieuwkomers dan ouderen. Dat is ook het geval met mensen met een hogere opleiding, meer politieke interesse of met zelf een migratieachtergrond.

Van alle Belgen staan Vlamingen minst positief tegenover vluchtelingen. Slechts 18,7 procent van de Vlamingen vindt dat de regering asielaanvragen soepel moet behandelen tegenover 71,7 procent bij Brusselaars en 38,3 procent bij Walen. Terwijl 66,5 procent van de Brusselaars van oordeel is dat vluchtelingen in hun land van herkomst moeten vrezen voor vervolging zijn slechts 39,1 procent van de Vlamingen en 38,1 procent van de Walen eveneens die mening toegedaan. 32 procent van de Walen wil dat erkende vluchtelingen nauwe familieleden mogen laten overkomen tegenover 38,4 procent van de Vlamingen en 14,7 bij de Brusselaars.

Van de inwoners van de 18 bevraagde landen zijn de opvattingen van de Belgen over migranten minder positief dan gemiddeld. Dat is ook het geval voor Nederland. Meest positief staan de Scandinavische landen Noorwegen, Zweden, IJsland en Finland, waarna de meeste West-Europese landen en Polen volgen. Vooral in de Oost-Europese landen en in Israël staan de inwoners negatief tegenover vluchtelingen. Dat laatste is het meest uitgesproken in Tsjechië, Estland en Rusland.

Partner Content