'Op de dag dat Bolsonaro verkozen werd, staken ze onze school en onze medische post in brand. Om ons duidelijk te maken dat zij, de boeren, voortaan vrij spel hebben.'
...