Amnesty: Griekse autoriteiten misbruiken hun macht om demonstratierecht in te perken

Docenten protesten in de Griekse hoofdstad Athene, 7 juli 2021. © Getty Images

In een nieuw rapport beschuldigt mensenrechtenorganisatie Amnesty International Griekenland van willekeurige arrestaties en onwettig geweld om vreedzaam protest in te dammen. ‘Overheden hebben geen carte blanche om mensenrechten in te perken, zelfs niet tijdens een pandemie’, aldus de mensenrechtenorganisatie die getuigenissen verzamelde over vreedzame protesten tussen november 2020 en maart 2021.

Tijdens die protesten trokken Grieken de straat op om hun bezorgdheid te uiten over onwettig politiegeweld, gendergerelateerd geweld en de problemen met het Griekse volksgezondheidssysteem dat zwaar te lijden heeft onder de besparingen van de afgelopen jaren.

Volgens Amnesty International gingen de Griekse autoriteiten daarbij hun boekje te buiten. Onder het voorwendsel van de coronacrisis werd een algemeen verbod op protesten uitgevaardigd, laakt Amnesty International. Bovendien werden enkele beperkingen op vreedzame protesten zelfs bij wet vastgelegd.

Volgens de mensenrechtenorganisatie faalden de Griekse autoriteiten om het recht op vreedzaam protest te garanderen, door naast de algemene verboden ook vreedzame bijeenkomsten te ontbinden met onnodig en buitensporig politiegeweld.

Zo was er volgens Amnesty onder meer sprake van seksisme, onnodig gebruik van waterkanonnen en chemische, irriterende middelen, slagen met wapenstokken en foltering. Amnesty International roept Griekenland op om een einde te maken aan het criminaliseren van vreedzame bijeenkomsten en alle boetes en aanklachten tegen zij die werden opgepakt in te trekken.

Daarnaast vraagt de mensenrechtenorganisatie ook een grondig onderzoek naar de gevallen van mensenrechtenschendingen die in het rapport ter sprake komen.

Partner Content