Afrikaanse experts willen methaanuitstoot op hun continent zien dalen

Vee, Kenia © Reuters

De toenemende vraag aan Afrika om de uitstoot van methaangassen door toedoen van vee aan te pakken, zorgt voor controverse.

De toenemende vraag aan Afrika om de uitstoot van methaangassen door toedoen van vee aan te pakken, zorgt voor controverse. Afrikaanse experts vinden namelijk dat methaan niet meer over het hoofd mag worden gezien, zelfs niet in Afrika.

Dusty road today. Harmattan season in full.
Dusty road today. Harmattan season in full.© iStockphoto

Methaan is een krachtig broeikasgas. Toch ontbreekt het volgens sommige critici aan een ernstig wetenschappelijk orgaan dat de premisse ondersteunt dat methaanuitstoot een belangrijke bijdrage levert aan de klimaatverandering. Zij vinden dat het Afrikaanse continent de oproep om de methaanuitstoot te reduceren, gewoon kan negeren.

Expert Asaah Ndambi die verbonden is aan het International Livestock Research Institute (ILRI) in Nairobi (Kenia) gaat daar tegenin. ‘Afrika is weliswaar maar goed voor 3 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, maar anderzijds heeft het continent ook het hoogste potentieel om de uitstoot van methaan door toedoen van vee te verminderen.’

Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) is methaan goed voor een aandeel van 14,5 procent van de globale uitstoot van broeikasgassen.

‘We kunnen niet weglopen van het feit dat de methaanuitstoot per eenheid output in ontwikkelingslanden, met name in Afrika en Azië, significant hoger ligt dan in vergelijking tot dezelfde dieren in industrielanden. Dat komt door de lage productiviteit van dieren in Afrika en Azië’, zegt Ndambi.

Krachtiger dan CO2

Methaangas komt meestal vrij tijdens het natuurlijke verteringsproces van dieren en in de mest in een veestapel.

Emmanuel Oladipo, een wetenschapper van het Climate Change Network in Lagos (Nigeria) zegt dat ‘er weliswaar meer studies nodig zijn naar de methaanuitstoot door toedoen van vee, maar we niet mogen ontkennen dat methaan een krachtig gas is dat een impact heeft op de opwarming van de aarde die 23 keer sterker is dan die van CO2.’

Ook een studie uit 2014 van het Intergouvernementeel Panel over Klimaatverandering (IPCC) heeft aangetoond dat de temperaturen op het Afrikaanse continent, met name in de regio’s waar veel aan landbouw wordt gedaan, sneller stijgen dan in andere regio’s.

Methaangas is een gas dat relatief snel uit de atmosfeer verdwijnt (op 12 tot 14 jaar) in vergelijking met CO2 (van 20 tot 200 jaar). Maar methaan is veel krachtiger als het aankomt op de captatie van warmte, wat uiteindelijk de opwarming van de aarde dus meer zal beïnvloeden dan CO2. Experts benadrukken daarom dat de methaanuitstoot niet genegeerd kan worden binnen de context van de klimaatverandering.

Minder dieren

Veel gemeenschappen blijven hun dieren houden, lang nadat ze nog productief zijn. Die blijven methaan uitstoten tot ze sterven. We raden deze mensen aan om de dieren sneller te slachten

Volgens Ndambi moet Afrika inzetten op minder dieren maar meer productievere dieren. Zijn oproep werd alvast niet in dank afgenomen door landbouwgemeenschappen en groepen van mensen die dieren houden uit religieuze overtuigingen.

‘We kennen veel gemeenschappen die hun dieren houden, lang nadat ze nog productief zijn’, zegt hij. ‘Die blijven methaan uitstoten tot ze sterven. We raden deze mensen aan om de dieren sneller te slachten.’

Volgens het ILRI stoten runderen voor vleesconsumptie het meeste methaangas uit, respectievelijk gevolgd door melkvee, varkens, buffels en kippen. ‘Dit betekent dat de emissie van methaan hoog kan zijn omdat er wereldwijd veel vleesrunderen zijn, of omdat de uitstoot per diersoort hoger is’, zegt Ndambi.

Melk

Ook schapen en geiten hebben een hoge uitstoot per kilogram vlees maar omdat ze minder talrijk zijn in aantal, is hun globale methaanuitstoot lager dan die van runderen.

‘We moeten zeker ook zaken onderzoeken zoals het voedsel voor vee, voedsel dat minder gasvorming veroorzaakt. Ook voedingssupplementen kunnen hier nuttig zijn’, zegt Ndambi.

Afrika moet volgens Oladipo zeker werken aan de reductie van zijn methaangassen want ook al is de emissie per hoofd van de bevolking lager (de totale jaarlijkse uitstoot gedeeld door het aantal inwoners van een land), ‘de emissies per eenheid output, zoals per liter melk of per kilogram vlees, zijn hier erg hoog’, legt hij uit. (IPS)

Partner Content