Wegenvignet en kilometerheffing vanaf 2013

De Vlaamse regering stemt in met de maatregelen waarover een akkoord met Wallonië en Brussel was bereikt.

De Vlaamse regering heeft vrijdag ingestemd met het akkoord tussen de drie gewesten over een wegenvignet voor personenwagens en een kilometerheffing voor vrachtwagens vanaf 2013.

Vlaanderen, Wallonië en Brussel hadden enkele dagen geleden een akkoord bereikt over die wegbeprijzing of tol, maar de drie regeringen moesten ze nog formeel goedkeuren. Na de Waalse en Brusselse regering deed ook de Vlaamse regering dat vrijdag.

Het akkoord voorziet dat zware vrachtwagens (boven de 3,5 ton) vanaf 2013 in de plaats van het Eurovignet een kilometerheffing zullen moeten betalen. De prijs zal variëren in functie van de plaats en de afgelegde afstand.

Het is de bedoeling dat de heffing minstens op de grote verkeersassen wordt ingevoerd. Het systeem zal worden ontwikkeld door een privébedrijf en zou werken op basis van satellietdetectie.

Wegenvignet

Vanaf 2013 zullen ook personenwagens moeten betalen voor het gebruik van de weginfrastructuur via een wegenvignet, dat voor Belgen deel zal uitmaken van een hervormde verkeersbelasting.

Die belasting zal dan bestaan uit het bedrag voor het wegenvignet en een variabel bedrag voor de externe kosten (milieukosten) van het voertuig. Ook buitenlandse voertuigen zullen vanaf 2013 moeten meebetalen voor het gebruik van onze wegen.

Hoe het wegenvignet er precies zal uitzien, is nog niet helemaal
duidelijk, maar het is volgens de Vlaamse regering de bedoeling alles ‘zo eenvoudig mogelijk’ te houden. Voor Belgen zal alles wellicht geregeld worden via het jaarlijkse aanslagbiljet voor de verkeersbelasting. Voor buitenlanders wordt gedacht aan een elektronisch vignet.

Volgens de Vlaamse regering zal de invoering van een wegenvignet voor Vlamingen niet neerkomen op een belastingverhoging. Het bedrag dat de gemiddelde Vlaming zal moeten betalen, blijft constant, aldus minister van Financiën Philippe Muyters.

‘Enkel in individuele gevallen, wanneer je bijvoorbeeld een vervuilende wagen hebt, kan het zijn dat je via het variabele deel van de verkeersbelasting meer zal moeten betalen’, zo luidt het.

Verdeling opbrengst
De opbrengsten van de kilometerheffing voor vrachtwagens worden tussen de gewesten verdeeld op basis van het grondgebied waar de kilometers zijn afgelegd. De inkomsten van het wegenvignet gaan naar het gewest waar de weggebruiker woont.

Voor de inkomsten die buitenlandse personenwagens door het wegenvignet opbrengen, werd de volgende verdeelsleutel afgesproken: 52 procent voor Vlaanderen, 10 procent voor Brussel en 38 procent voor Wallonië.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content