Maurits Vande Reyde (Open VLD)

‘We hebben nood aan gecontroleerde migratie. Meer ervan, niet minder’

Maurits Vande Reyde (Open VLD) Vlaams Parlementslid (Open VLD) en oud-voorzitter van Jong VLD

Volgens Maurits Vande Reyde (voorzitter Jong VLD) hebben mensen die naar hier komen geen medelijden nodig. In de plaats zeggen we beter: ‘Show me what you’ve got’. Het recht om verantwoordelijkheid op te nemen is volgens hem even belangrijk als het recht op bescherming.

De kans dat u deze column wegklikt na het lezen van de titel is statistisch vrij groot. Het is voor veel mensen niet te begrijpen waarom zoveel politici in zoveel regeringen tienduizenden mensen toelaten om hier te komen wonen, werken en -stel u voor- kinderen te krijgen. Allemaal in ons klein dichtbevolkt landje. Met al zijn problemen. En in alle andere landen om ons heen, met nog meer problemen. Tegen de vox populi in. De reden is simpel: we hebben nood aan migratie. Meer ervan, niet minder.

Daar gaat u geen enkele politicus voor horen pleiten. Zowel aan linkerzijde (bang voor jobs) als rechterzijde (schrik voor identiteit) en alles daartussen is de netto-winst van migratie verdedigen niet mogelijk. De publieke opinie is tegen, zo lijkt het. Dat zal waarschijnlijk niet gauw veranderen.

We hebben nood aan gecontroleerde migratie. Meer ervan, niet minder

Maar geen nood. Zelfs onder de stoerste staatssecretaris wordt migratie niet afgeremd. Logisch: een heel sociaal systeem zou in duigen vallen. Het is economische zelfmoord. Ons welvaartsniveau tuimelt binnen tien jaar naar het niveau van Moldavië. Achter de harde retoriek beseffen politici dat gelukkig wel. Mocht Filip Dewinter morgen aan de macht komen, hij zou geen mens minder binnenlaten.

Vergeet dus het melige medelijden langs de ene of de harde toon aan de andere kant. Beiden missen het punt. Migratie is gewoon pure logica en winst voor het zowel gastland als nieuwkomer. In z’n geheel brengt het altijd en overal welvaart met zich mee.

Landen die migratie omarmen zijn creatiever en kunnen economische schokken makkelijk absorberen.

Niet overtuigd? In de laatste dertig jaar waren migranten goed voor de helft van de stijging van onze werkende bevolking. Dat is vergelijkbaar met toen we ooit beslisten om niet langer allemaal landbouwer te zijn. Landen die migratie omarmen zijn creatiever en kunnen economische schokken makkelijk absorberen. Eén procent meer migratie zorgt voor 2% groei van onze welvaart. Hoog geschoolden zorgen voor meer innovatie, lager geschoolden vullen knelpuntberoepen in.

Ik zeg dat alsof ik het zelf heb uitgevonden, u kan het in elke wetenschappelijke studie over het onderwerp nalezen. Of het nu bij het IMF, de OECD of elders is.

Zijn mensen die afkerig staan tegenover migratie dan idioten? Natuurlijk niet. Het is niet omdat migratie voordelig is dat je er niet over moet nadenken. Ons land trekt bijvoorbeeld disproportioneel veel laaggeschoolde werkkrachten aan (op zich geen probleem); die hun weg amper naar de arbeidsmarkt vinden (een enorm groot probleem). Daar zit de echte angel van het migratievraagstuk. In plaats van medelijden of afkeer is een “Show me what you’ve got“-migratiecultuur wat nodig is.

Willekeurige staatkundige grenzen zijn daarom wereldwijd nog steeds de grootste rem op welvaart.

Dat ontbreekt nog steeds te veel. Kom je hier aan staat de status van je lot per definitie op onzeker. Om te werken moet je vier maanden wachten. Voor een migrant is dat een eeuwigheid. Geen wonder dat de sprong naar de arbeidsmarkt daarna groot blijft. Zelfstandige worden? Kan volgens de wet enkel als het geen ‘buitensporige investeringen’ vergt. Iemand van ergens anders die wil investeren in onze samenleving, stel je voor. Het zijn deze dingen die ervoor zorgen dat migratie bij ons een minder groot succes is dan in andere landen.

Elk mens zou gelijkwaardig moeten zijn, ongeacht of iemand in Aleppo of Dendertghem geboren is. Territorialiteitsdenken zit er bij ons echter nog steeds stevig ingebakken. De vraag ‘Vanwaar kom je’ wordt meer gesteld dan ‘waar ga je heen?’. Willekeurige staatkundige grenzen zijn daarom wereldwijd nog steeds de grootste rem op welvaart.

We counteren dat graag met morele principes over opvang, gastvrijheid en bescherming. Het recht om verantwoordelijkheid op te nemen – te werken, te mislukken, bij te dragen, vanwaar je ook komt- is minstens even belangrijk. De volgende clevere campagne van 11.11.11 draagt hopelijk deze boodschap uit.

Maurits Vande Reyde is voorzitter van Jong VLD. Hij schrijft tweewekelijks over een vrije en democratische samenleving.

UPDATE 12/02/2019 : In een een eerdere versie van dit stuk stond het woord ‘gectontroleerde’ niet in de titel. Op vraag van de auteur is dit gewijzigd.

Partner Content