Walter van den Broeck schrijft de kroonprins

Walter van den Broeck komt op dinsdagavond 10 november over zin en onzin van een literaire canon spreken. © Michiel Leen

Ik vind de kans dat uw familie van haar bed wordt gelicht en het land uit gedreven, gezien het file- en Fyraprobleem alleen al, kleiner dan ooit.

Brief aan de kroonprins

Monseigneur,

De lezers van mijn boek Het beleg van Laken weten dat u al jaren in de VS woont en dat degene die wij hier aan de zijde van prinses Mathilde plegen te zien niet u maar uw neef Gaspard is.

Ook weten ze dat uw oma, koningin Astrid, op 7 september 1930 niet één maar twee prinsjes ter wereld bracht: eerst prins Gauthier, daarna prins Boudewijn. Op last van kardinaal Van Roey werd de eerstgeborene in Frankrijk verborgen, daarna gevangengezet, en uiteindelijk bevrijd. Uit zijn huwelijk met Maria Luisa de la Compasiòn werd in 1959 uw neef, prins Gaspard, geboren. Hij en niet u is de enige legitieme troonopvolger, maar dat zal u worst wezen, weet ik.

Toen uw oom Boudewijn in de jaren tachtig vernam dat hij de jongste van een tweeling was, wilde hij onmiddellijk troonsafstand doen. Tijdens een bal masqué in april 1990 in het paleis te Laken nam prins Gauthier geruisloos zijn plaats in, waarna Boudewijn meteen vertrok naar een klooster. Af en toe vraagt hij naar een tussentijds rapport omtrent de Stand van het Land. Uzelf werd op uw beurt in 1985, na uw Graduation in Stanford, geruild met uw neef Gaspard, omdat u geen zin had ooit koning te worden. U vond hem trouwens maar een rare kwast omdat hij in publieke ruimtes aldoor ‘Ik wil koning worden!’ placht uit te roepen.

Lang heeft uw oom niet kunnen genieten van zijn eerherstel. In de zomer van 1993 overleed hij, en besteeg uw eigen vader de troon. Die maakt vandaag, oud en moe, aanstalten om de scepter erbij neer te leggen. Uzelf bent intussen een welvarend zakenman geworden. Eerst zat u in de zonnepanelen, maar vandaag floreert u in de snel evoluerende 3D-printingbusiness.

Uw oom Boudewijn laat weten dat de toekomst van het land zorgwekkend is. Ook die van de familie. Er wordt zowel gesnoeid in de koninklijke functie als in de dotaties. Belastingen zullen voortaan ook betaald moeten worden. De bedelstaf dreigt.

Veel mensen zijn de dynastie vijandig geworden. Bij een vorige crisis verzocht ik de Nederlandse koningin Beatrix een refuge voor uw familie te regelen in haar eigen land. Ik suggereerde toen een bescheiden woning in Baarle-Nassau, waar de grens doorheen liep, zodat vanuit Nederland de strapatsen van de dol geworden Belgen konden worden gevolgd. Zij liet weten mijn voorstel genegen te zijn, maar daar bleef het bij. Sinds zij niet langer gebukt gaat onder dat bomvrije hoofddeksel en de last van het land, heeft ze de handen vrij. Zij liet inmiddels weten dat een huis in Baarle-Nassau te min is, maar dat met de bouw van een gloednieuw paleis, zij het op Hollandse schaal, is begonnen.

Maar laat mij thans tot des poedels kern komen, Monseigneur. Prinses Beatrix laat vragen of u financieel bij zoudt willen springen, want door de crisis moet er ook in haar land op de kleintjes worden gelet. Ikzelf vind de kans dat uw familie van haar bed wordt gelicht en het land uit gedreven, gezien het file- en Fyraprobleem alleen al, kleiner dan ooit. Alles hangt evenwel af van prins Gaspards houding. Velen wensen dat de volgende koning nog slechts een ornamentele functie krijgt. Het aanduiden van een informateur, een preformateur, een clarificateur, een formateur enzovoort zal niet langer tot zijn bevoegdheden behoren. Vele anderen blijven gehecht aan het koningshuis vanwege zijn amusementswaarde. Dus als prins Gaspard straks vrede neemt met het altoos glimlachend bezoeken van verre buitenlanden, instellingen voor de lijdende medemens, kleuterscholen enzovoort, dan hoeft mijns inziens niets gevreesd te worden. Houdt hij evenwel voet bij stuk en wil hij koning-oude-stijl worden, dan kunt u maar beter bij prinses Beatrix navragen hoever de bouw van het nieuwe paleis is gevorderd.

In elk geval zal de politieke wereld de dynastie op droog zaad zetten. Er zal dus dringend naar een nieuwe broodwinning moeten worden gezocht. U zoudt uw neef kunnen adviseren een productiehuis op te richten dat zich zou toeleggen op de aanmaak van een eeuwigdurende soap, zoals Thuis of Familie. Hij zou De Co-burgers kunnen heten. Om de kosten te drukken zou ook aan een realityshow, genre De Pfaffs, kunnen worden gedacht. Geen scenarioschrijvers, geen acteurs en actrices nodig. Elke nieuwe dag is zijn eigen script en ieder gezinslid speelt zijn eigen rol. Wereldsucces verzekerd!

Kan hij zich in dit plan niet vinden en wil hij van geen wijken weten, dan kunt u hem misschien middels een 3D-ingreepje voortaan ‘Ik wil sprookjeskoning worden!’ laten uitroepen. Daar kan iedereen mee leven. Zelfs de meest fervente antiroyalist leest voor het slapengaan zijn kinderen sprookjes voor die wemelen van koninklijk volk op een wolk van suikerspin.


Uw dienstwillige,

Walter van den Broeck

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content