Opinie

Jean Marie de Meester (Rood!)

Waarom Bart De Wever geen nazi is

Jean Marie de Meester (Rood!) Advocaat en voorzitter van Rood! West-Vlaanderen

Het te pas en te onpas vergelijken met het nazisme en Hitler en dit gebruiken als argument is beter gekend onder Godwin’s law.

De uitspraken van Bart De Wever over het niet toelaten van een regenboogshirt aan de Antwerpse loketten blijven nazinderen. Ook Facebook en Twitter lieten zich niet onbetuigd. Er verschenen berichten die Bart De Wever en de NVA respectievelijk vergelijken met Hitler en de NSDAP, de Nazipartij uit de jaren ’30 en ’40.

Het te pas en te onpas vergelijken met het nazisme en Hitler en dit gebruiken als argument is beter gekend onder Godwin’s law.

Mike Godwin stelde in 1990 vast dat hoe langer een discussie op internet duurt, ongeacht het onderwerp dat besproken wordt, de kans groter wordt dat op een gegeven ogenblik iemand die deelneemt aan de discussie een vergelijking met het nazisme of Hitler als argument zal gebruiken om zijn gelijk te halen. Met andere woorden een vergelijking met nazisme of Hitler als ultiem argument in een onlinediscussie om de ander de mond te snoeren.

Door het nazi-argument als ultiem middel te gebruiken ondergraaf je mijn inziens niet enkel de echte en ware betekenis en omvang van de nazi-gruwelen maar daarenboven ontneem je elke geloofwaardigheid aan je andere, mogelijk wel steekhoudende, argumenten. Dit lijkt hier nu ook te gebeuren.

Bart De Wever vergelijken met Hitler, hem homofoob noemen of een racist, zorgt er enkel voor dat een ernstig debat, over wat Bart De Wever en de NVA dan wel zijn, niet gevoerd wordt. Daarenboven voelt elk weldenkend mens aan dat Bart De Wever geen nieuwe Führer is. In het ergste geval is hij te vergelijken met Tolkien’s Gollum waarbij het Schoon Verdiep als een gouden ring aan zijn vinger zit wachtend om door een vijand ontvreemd te worden. Maar Hitler ? Neen, absoluut niet !

De NVA voorzitter, Antwerpse burgemeester en Vlaams NVA parlementslid is geen Nazi of Hitler maar een onversneden reactionair en conservatief. Dat wel en hij geeft dit ook grif toe.

Daarenboven staat zijn partij voor een neoliberalisme pur sang, nog meer dan voor een onafhankelijke Vlaamse republiek. Want in tegenstelling tot wat artikel 1 van de NVA statuten doet vermoeden heeft de partij voorlopig afstand genomen van haar strijd tot Vlaamse onafhankelijkheid, zo wisten een paar NVA coryfeeën ons een paar weken geleden te melden. Men voelt immers de tricolore bui al hangen. Zelfs amper de helft van hun leden ziet namelijk een Vlaamse republiek zitten. Het laissez faire laissez passer gedachtegoed daarentegen hebben ze tot op heden niet afgezworen.

En was het niet diezelfde Bart De Wever die een paar jaar geleden verklaarde dat niet de Vlaamse kiezer maar de Vlaamse werkgeversorganisatie VOKA zijn enige echte baas is. Als ultiem argument dat hij niet de belangen van de vele miljoenen Vlaamse werknemers vooropstelt maar wel die van de Vlaamse werkgevers kan dit wel tellen.

ABVV, ACV en ACLVB: plaats die uitspraak elke maand opnieuw bovenaan in grote letters op jullie ledenblad dat naar miljoenen Vlaamse gesyndiceerden gaat. Maar vergelijk hem niet met Hitler, maak geen allusies op de jaren ’30.

Ik doe dan ook een oproep aan al zij die menen dat Bart De Wever en de NVA voor een maatschappij staan waar het eigen volksgelijk centraal staat, waar VOKA de baas is en alle andersdenkenden de grote vijand zijn van het Vlaamse volk. Stop met Bart De Wever en zijn partij te vergelijken met Hitler en nazi’s want het werkt contraproductief en het is als argument daarenboven totaal ongeloofwaardig. Er zijn voor politieke tegenstanders immers genoeg goede en echte argumenten om Bart De Wever en de NVA te bekampen.

Partner Content