Theo Francken (N-VA)

Waar zit de logica in de uitwijzing van illegale vreemdelingen?

Theo Francken (N-VA) Voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Een goed geïntegreerde Navid/Scott/Parweis zonder papieren heeft bijna dubbel zoveel kans om effectief uitgewezen te worden dan een Navid/Scott/Parweis zonder papieren die steelt, dealt of inbreekt. Waar is de logica?

Scott, Parweis, Ramin & Ramish, Lisa, en nu Navid… Perfect geïntegreerde jongeren met een mooie toekomst voor zich. Vlaanderen blijft worstelen met het gevoerde beleid inzake asiel, regularisatie en uitwijzing. Moeten ze blijven? Eerlijk gezegd, dat weet ik niet. Ik ken hun dossier niet, hun asielverhaal evenmin. Zeker het twijfelachtige asielverhaal van de Afghaan Parweis Sanghari zet aan tot extra voorzichtigheid.

Wat ik wel weet, is dat onze asielinstanties niet de reputatie hebben lichtzinnig te werk te gaan. Wat ik ook weet, is dat er niets zo gevoelig ligt als asielbeslissingen over jongeren, met de steeds groter wordende groep NBMV’ers (Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdelingen) op kop. Wat ik eveneens weet, is dat de procedures nog steeds te lang duren. Als de definitieve uitspraak pas na 3, 4, 5 jaar valt, dan is het ‘nieuwe leven’ al zo ver uitgebouwd dat de beslissing tot verwijdering onverantwoord diep snijdt. In deze is niet the first, maar the last cut the deepest.

Helemaal onuitlegbaar wordt het wanneer we staatsecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block’s (Open VLD) verwijderingsbeleid onder de loep nemen. Want ondanks de niet aflatende ‘Hoera!’-berichtgeving, oogt dit allesbehalve fraai. De focus ligt verkeerd. Onder het beleid van staatssecretaris De Block maakt een gewone illegale vreemdeling die wordt onderschept bij een routinecontrole bijna dubbel zoveel kans (14%) om te worden opgesloten voor verwijdering dan een illegale crimineel (8%).

Kortom, een goed geïntegreerde Navid/Scott/Parweis zonder papieren heeft bijna dubbel zoveel kans om effectief uitgewezen te worden dan een Navid/Scott/Parweis zonder papieren die steelt, dealt of inbreekt. Waar is de logica?

Daarnaast werden er nooit minder illegale criminelen die uit de gevangenis vrijkomen, teruggestuurd naar hun land van herkomst dan vorig jaar onder Maggie De Block, amper 4,5% of 514 op 11.535 vrijgekomen ex-gedetineerden zonder papieren.

Tot slot gaf de federale regering de afgelopen jaren aan honderden illegale criminelen permanent verblijfsrecht in ons land via de gunst van de regularisatie. Onder staatssecretaris De Block is deze onuitlegbare praktijk misschien verminderd, maar niet stopgezet. Ook De Block verleende immers criminele illegalen al de gratie der regularisatie.

De staatssecretaris zou zich dan ook beter focussen op het verwijderen van de illegalen die overlast bezorgen en sommige wijken totaal onleefbaar maken dan op de uitwijzing van de Navid Sharifi’s van onze samenleving. Zolang deze focus niet verlegd wordt, zal het gevoel van onrechtvaardigheid dat in Vlaanderen leeft over dergelijke diepmenselijke drama’s, niet snel wegebben.

Partner Content