Opinie

Peter Mertens (PVDA)

‘Vuil geld aan een vuile biomassacentrale: de Vlaamse scheurtjesregering in paniek’

Peter Mertens (PVDA) Voorzitter PVDA

‘Er wordt veel vuil geld voorzien voor een vuile biomassacentrale’, schrijft Peter Mertens. ‘Het is absurd om subsidies te geven om bossen te verbranden. Zeker als je weet dat het milieuvriendelijk alternatief met zonnepanelen en windmolens 750 miljoen euro goedkoper uitvalt.’

Update: In de loop van maandagnamiddag heeft de Vlaamse Regering beslist dat de biomassacentrale in de Gentse haven er niet komt. Niet veel eerder besliste Bee Power Gent, de onderneming achter het project voor de Gentse biomassacentrale, ook al om niet langer samen te werken met een grondstoffenbestaanleverancier die mogelijk banden heeft met de maffia.

Op het TV-journaal van de VRT zei men vrijdag: “Het is de PVDA, die zelfs niet eens in het Vlaams Parlement zit, die de term Turteltaks lanceerde. Die term is aan de minister blijven plakken en werd haar fataal.” Nogmaals, wij hadden liever gezien dat de taks zou verdwijnen. Maar het bewijst wel dat wij als kleine, opkomende partij kunnen wegen op het beleid. We hebben duizenden en duizenden petities opgehaald, deur aan deur van Maasmechelen tot in Koksijde.

‘Vuil geld aan een vuile biomassacentrale: de Vlaamse scheurtjesregering in paniek’

We hebben een nationale PayBackDay gehouden, op 28 februari op het Muntplein in Brussel om met 3.000 mensen het einde van de Turteltaks te eisen. En we trekken binnenkort, op 11 mei, samen met 17.000 deelnemers naar het Grondwettelijk Hof om de taks ongrondwettelijk te doen verklaren. Exact twee maanden geleden schreef ik hier op Knack.be: ‘De Turteltaks is de nederlaag van deze regering. Alleen weet ze dat nog niet’.

Open VLD tracht de nederlaag nu af te wenden door Annemie Turtelboom te offeren. De minister, niet de taks. De Vlaamse Regering vertoont barsten, volledig naar het beeld van haar kerncentrales. Gwendolyn Rutten zegt vandaag: “het lijkt me logisch dat de Turteltaks pas op termijn kan dalen”. Dat is helemaal niet logisch. De Turteltaks moet niet dalen en niet stijgen. Ze moet gewoon verdwijnen. Op onze PayBackDay eind februari hebben we een waterdicht alternatief met drie pijlers gepresenteerd: “drie maatregelen samen – een zonneplantagetaks, het schrappen van biomassacentrales en een verhoogde nucleaire bijdrage van Electrabel – leveren 495 miljoen euro op.

Annemie Turtelboom (Open VLD)
Annemie Turtelboom (Open VLD)© Belga

Precies genoeg dus om de Turteltaks af te schaffen. Waar wachten we nog op?” De Open VLD schoof het alternatief toen arrogant van tafel. Maar door de toenemende druk is voorzitster Gwendolyn Rutten ondertussen van koers moeten veranderen. Het zijn nu vooral CD&V en N-VA die blijven vasthouden aan het verouderde en milieuvijandige concept van de biomassacentrales.

Biomassa is niet klimaatvriendelijk: een CO2-uitstoot van 750.000 wagens

De Vlaamse scheurtjesregering is in paniek. Terwijl de federale regering een Franse colère opwekt met haar plannen om langer en flexibeler te werken voor minder pensioen, rollen de Vlaamse ministers ondertussen vechtend over de straat om de zwarte piet door te schuiven in een storend taksbeleid en een falend milieubeleid. Guido Camps, de man die de CREG de reputatie bezorgde van een onafhankelijke en sterke toezichthouder voor de energiesector, begrijpt niet dat de overheid bereid is miljarden te investeren in de biomassa-projecten van Gent en Genk (Langerlo). “Deze projecten zijn niet duurzaam. Ze kunnen nooit functioneren zonder subsidie. Zodra de subsidietermijn afloopt, is het met die productie gedaan of zal men opnieuw aankloppen bij de overheid voor subisidies”, zegt Camps vandaag in De Standaard. Bovendien zijn die installaties ook al vanaf dag één duurder in subsidies dan alternatieven zoals wind en zon.

‘Op korte termijn drijft het verbranden van biomassa de CO2-uitstoot omhoog, terwijl alle klimaatstudies het erover eens zijn dat het cruciaal is om de CO2-uitstoot juist zo snel mogelijk in te perken.’

In tegenstelling tot wat de naam ‘biomassa’ laat vermoeden is het verbranden van houtafval helemaal niet klimaatvriendelijk. BEE Power spreekt zelf over 1,5 miljoen ton C02-uitstoot per jaar. Dat staat gelijk met de CO2-uitstoot van 750.000 wagens. Het duurt tientallen jaren voor die CO2 door herbebossing weer uit de lucht wordt gehaald. Op korte termijn drijft het verbranden van biomassa de CO2-uitstoot omhoog, terwijl alle klimaatstudies het erover eens zijn dat het cruciaal is om de CO2-uitstoot juist zo snel mogelijk in te perken. Tom De Meester, energie-expert van de PVDA, schat dat als Bee Power in Gent er komt, de CO 2-uitstoot van de industrie in Gent met 15 procent toeneemt.

Het is absurd om subsidies te geven om bossen te verbranden

De geplande biomassacentrale in Gent zal jaarlijks 1,5 miljoen ton CO2 uitstoten. Dat is gigantisch. De hele industrie, goed voor 87 procent van alle Gentse CO2-uitstoot, stoot jaarlijks ongeveer 10 miljoen ton CO2 uit. Dat betekent dat de industriële CO2-uitstoot door de nieuwe biomassacentrale met 15 procent toeneemt. De steun van het Gentse stadsbestuur voor de nieuwe centrale staat in schril contrast met de eigen klimaatambities. Geen wonder dat de hele milieubeweging zich uitdrukkelijk verzet tegen het project van BEE Power.

‘Wind- en zonne-energie zijn niet alleen veel goedkoper dan grootschalige biomassacentrales. Het zijn echt duurzame energiebronnen die de CO2 uitstoot werkelijk laten dalen en ook geen fijn stof uitstoten.’

Het Gentse stadsbestuur (SP.A-Groen-OpenVLD) zwaait vandaag met ‘strengere duurzaamheidsvereisten’ voor vervuilende biomassa. Maar het gaat niet om het strikje rond de biomassa. Het gaat om de biomassa zelf en de subsidiëring ervan met ons belastinggeld. Milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu (BBL), Greenpeace, WWF, Natuurpunt, Bos+ en IEW roepen de Vlaamse regering op om de nieuwe biomassacentrale in Gent géén subsidies toe te kennen en alle subsidiëring van grootschalige biomassacentrale te schrappen

In een opiniestuk in De Standaard schrijven Sara Van Dyck van de Bond Beter Leefmilieu en Jan Vande Putte van Greenpeace vandaag: “Het is absurd om miljarden euro’s steun te geven aan biomassacentrales die bossen opstoken om elektriciteit te produceren. Een doortastend klimaatbeleid spoort niet met vervuilende dieselschepen die de halve aardbol rondvaren om tonnen hout op te halen en die vervolgens op te stoken. Gelukkig zijn er wél echt duurzame oplossingen. Wind- en zonne-energie zijn niet alleen veel goedkoper dan grootschalige biomassacentrales. Het zijn echt duurzame energiebronnen die de CO2 uitstoot werkelijk laten dalen en ook geen fijn stof uitstoten.”

De Vlaamse regering en het vuil geld: van Saudi’s tot de maffia

Bovendien zijn ook de investeerders erg dubieus. Dat is niet nieuw. De investeringssoap in de Antwerpse haven van het Saudische Energy Recovery Systems (ERS) van de dubieuze families Al Issa en Saleh Kamel, is immers nog niet afgelopen. Het is vooral de N-VA die tegen beter weten in het Saudische terreurgeld blijft verdedigen. Van vuil geld is ook sprake in het dossier van de biomassacentrale. Vuil geld van Gershon Ben-Tovim, de zakenman achter de Namibische leverancier van tonnen en tonnen houtafval, en overal genoemd als sleutelfiguur in de maffia.

‘De argumentatie van BEE Power eest als een kopie van de argumentatie waarmee de Saudische investeerders in Antwerpen de hand boven het hoofd wordt gehouden.’

Uitbater Belgian Eco Energy (BEE) heeft afspraken gemaakt met drie bedrijven om jaarlijks tonnen houtafval te leveren die dan als grondstof dienen. Het gaat om bedrijven uit Namibië, Zuid-Afrika en de VS. Omwille van de maffiose achtergrond van de Namibische leverancier, gaf de Vlaamse administratie anderhalve week geleden een negatief advies voor de subsidies aan de toekomstige biomassacentrale in de Gentse haven.

De argumentatie van Michael Corten, de topman van BEE Power, leest als een kopie van de argumentatie waarmee de Saudische investeerders in Antwerpen de hand boven het hoofd wordt gehouden. Het loopt als een eend, en het praat als een eend, maar het is zeker geen eend. “Onze centrale tegenhouden omwille van een leverancier met een slechte reputatie is niet ernstig en houdt juridisch geen steek. Bovendien zal de man, op vraag van BEE via de ambassade, geen CEO of voorzitter van de raad van bestuur worden. Hij krijgt een technische functie.”, aldus Corten over Ben-Tovim. Het Vlaamse volk mag op twee oren slapen: Ben-Tovim wordt geen CEO. Hij krijgt ‘gewoon’ een ’technische functie’.

Natuurlijk is er een alternatief. Het is zelfs 750 miljoen euro goedkoper

De geplande biomassacentrale in Gent is alleen rendabel met veel subsidies. Het voorlopige subsidiebedrag, vastgelegd bij de principiële goedkeuring van de subsidies door toenmalig minister Freya Vanden Bossche, ligt op 159 miljoen euro per jaar, of 1,5 miljard euro op de looptijd van 10 jaar. Dat is een onverantwoorde kostprijs. Ter vergelijking: de Turteltaks moet de Vlaamse overheid jaarlijks 495 miljoen euro opbrengen.

 .
.© BELGA

Grootschalige biomassa is vandaag niet rendabel zonder subsidiestromen van tientallen miljoenen euro’s per jaar. Maar voor Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) tellen al die argumenten niet, en is er gewoon geen alternatief. “Als de biomassacentrales er niet komen, moeten we duizend windmolens plaatsen. Er is geen alternatief.”, zegt Bourgeois.

Natuurlijk is er een alternatief. Niet met duizend windmolens, maar met 150 windmolens, en het is zelfs goedkoper. Als we de kostprijs berekenen van verschillende scenario’s waarbij we biomassacentrale van Gent vervangen door respectievelijk particuliere zonnepanelen, grootschalige zonneparken en windmolens op land zien we dat een alternatief scenario met een combinatie van 10.000 kleinschalige zonnepaneleninstallaties, 170 grootschalige zonneparken op scholen en openbare gebouwen en 150 windmolens op industriegebieden en langs lijninfrastructuur (kanalen, autosnelwegen) dezelfde elektriciteitswinst oplevert.

‘Alleen al in de provincie Oost-Vlaanderen is volgens het Windplan ruimte voor 300 windmolens tegen 2020. Ook voor particuliere zonnepanelen, die tegenwoordig géén subsidies meer krijgen, is nog veel groeimarge.’

Meer nog: dat scenario valt 75 miljoen euro per jaar goedkoper uit. Op tien jaar levert dat een besparing op van 750 miljoen euro. Laten we dus meteen de absurde subsidiëring van grootschalige biomassacentrales stopzetten. Dat kan eenvoudig door in het energiedecreet grootschalige biomassa-installaties te schrappen als categorie die recht heeft op groenestroomcertificaten, en in plaats daarvan te investeren in goedkopere wind- en zonne-energie.

Dat is perfect mogelijk. Alleen al in de provincie Oost-Vlaanderen is volgens het Windplan ruimte voor 300 windmolens tegen 2020. Ook voor particuliere zonnepanelen, die tegenwoordig géén subsidies meer krijgen, is nog veel groeimarge. De PVDA pleit voor een collectief zonnedakenplan zoals in Stuttgart, waar het stedelijke energiebedrijf via een derde-betalersysteem investeert in zonnepanelen bij minder kapitaalkrachtige gezinnen. Op die manier investeren we op een sociale manier in de groene stroom van morgen, zonder de samenleving op kosten te jagen.

Overigens blijven we van mening dat de Turteltaks meteen moet worden afgeschaft.

Partner Content