VUB-rector: ‘Ik betreur dat KU Leuven studeren onder de kerktoren promoot’

© BelgaImage

VUB-rector Caroline Pauwels praat in een interview met Knack over de aanslepende rectorverkiezingen aan de UGent en de marketingstrategie van de KU Leuven. ‘Ik heb het weleens moeilijk met de manier waarop we elkaar beconcurreren om toch maar zo veel mogelijk studenten te lokken.’

VUB-rector Caroline Pauwels stelt aan het begin van het nieuwe academiejaar in Knack een project voor, konekt.brussels, waarmee studenten van de VUB les zullen krijgen in het centrum van Brussel. De campussen van de universiteit, die aan de rand van de stad liggen, mogen niet langer de enige plek zijn die de studenten tijdens hun studies te zien krijgen. De jongeren moeten leren omgaan met de complexiteit van de stad, en Caroline Pauwels vindt dat ook haar collega’s daar hun best voor mogen doen. Pauwels: ‘Ik betreur het dat sommige andere universiteiten net het omgekeerde promoten: studeren onder de kerktoren. De KU Leuven gaat bijvoorbeeld overal te lande associaties aan om er plaatselijke campussen te kunnen openen. Heel jammer.’

Hoe is de relatie tussen de rectoren van de Vlaamse universiteiten eigenlijk tegenwoordig?

Pauwels: Goed. Alleen heb ik het weleens moeilijk met de manier waarop we elkaar beconcurreren om toch maar zo veel mogelijk studenten te lokken. Het is echt een vieze boel, soms. De marketingcampagne die de KU Leuven opzet om ook in steden als Antwerpen en Gent studenten te rekruteren, gaat bijvoorbeeld heel ver. Hoe kan een kleinere universiteit daartegenop?

Het heeft mij verbaasd hoe weinig VUB-mensen in de loge actief zijn

Zou u graag zien dat zulke marketingpraktijken verboden worden?

Pauwels: ‘Verbieden’ is een woord dat ik niet graag gebruik.

Met een dominante partner als de Leuvense universiteit zou u dat misschien wel moeten doen.

Pauwels: Ik heb pas een probleem met een dominante partner als die zijn positie misbruikt. (denkt na) We zouden die praktijken kunnen laten toetsen aan de wetgeving op het vlak van mededinging, maar daar zou de sfeer onder de rectoren bepaald niet beter van worden. Op dit moment zijn we trouwens niet compleet: het is nog altijd wachten op de nieuwe Gentse rector.

Want vindt u ervan dat de rectorverkiezing aan de Universiteit Gent maar blijft aanslepen?

Pauwels: Dat is voor niemand goed. Niet voor de Gentse universiteit en niet voor de academische wereld in het algemeen. Een instelling die een rolmodel moet zijn voor haar studenten, zou zich niet mogen laten verlammen door kuiperijen en gekonkelfoes.

De Gentse kandidaat-rectoren slaagden ronde na ronde niet in wat u wel is gelukt: een tweederdemeerderheid behalen.

Pauwels: Als pluralistische universiteit staat de Universiteit Gent dan ook in een spreidstand tussen vrijzinnigen en katholieken. Aan de VUB hebben we daar geen last van.

Bij jullie is iederéén lid van de loge?

Pauwels: (lacht luid) Nee! Integendeel. Het verbaast me hoe weinig VUB-mensen bij de loge zitten.

Bent u zelf vrijmetselaar?

Pauwels: Ja. De loge is een internationale beweging waarbij je uitgenodigd wordt om aan zichzelf te werken. Wij noemen dat: ‘aan de ruwe steen kappen’. Dat is een metafoor voor wat ik elke dag doe: aan mezelf werken en blijven bijleren. Bovendien sluit de vrijmetselarij aan bij de voorgeschiedenis van vrijzinnigheid van de VUB en ook van de Franstalige Université libre de Bruxelles. Onafhankelijk van kerk en staat willen we aan onderzoek doen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content