VUB-professor Dirk Devroey: ‘Volledige lockdown van Antwerpen is de enige oplossing’

Voetgangers met mondmaskers nabij Station Antwerpen-Centraal. © Getty Images

Dirk Devroey, professor huisartsengeneeskunde en vicedecaan aan de faculteit Geneeskunde en Farmacie aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB), pleit voor een volledige lockdown voor Antwerpen. In zijn ogen is dat de enige oplossing om de tweede golf van het coronavirus te bestrijden. ‘In andere landen zou dat al lang gebeurd zijn.’

‘Ik vrees dat we voor het arrondissement Antwerpen, waar 55 procent van de nieuwe besmettingen vandaan komt, toch streng moeten zijn. Niemand zal het graag horen, maar we moeten terug naar een situatie waarbij mensen alleen nog buitenkomen voor voedingsmiddelen of om naar de arts te gaan. We moeten vragen dat mensen opnieuw in hun kot blijven. Dit is aan het branden’, zegt Devroey.

De VUB-professor verwijst naar de incidentie in het arrondissement Antwerpen, die opgelopen is tot 77 infecties per week per 100.000 inwoners. ‘Ook in Duitsland is dat een risicofactor. Bij een incidentie boven de 50 infecties per 100.000 inwoners moet een arrondissement daar weer in lockdown. Als je dat vergelijkt met Antwerpen kan je niet anders dan beslissen dat het Antwerpse arrondissement dicht moet.’

‘Op den duur heel Vlaanderen of zelfs België in lockdown’

Devroey meent dat die beslissing zelfs al eerder had moeten vallen. ‘De besmettingshaard breidt zich uit. Op den duur zal heel Vlaanderen of misschien zelfs heel België in lockdown moeten.’ Op dit moment bedraagt de incidentie voor heel Vlaanderen 22 infecties per week per 100.000 inwoners, in Brussel en Wallonië is dat maar respectievelijk 13 en 11. In absolute aantallen wezen de jongste dagcijfers op 421 besmettingen in Vlaanderen, waarvan 285 dus uit het arrondissement Antwerpen, 46 in Brussel en 43 in Wallonië. ‘Als we deze boodschap niet brengen, als de beleidsmakers niet ingrijpen, stevenen we af op dat scenario van een uitgebreide lockdown.’

Devroey betreurt dat een lokale lockdown slecht zal zijn voor de economie. ‘Maar een mensenleven weeg je niet af in euro’s. Ook voor het imago, naar het buitenland toe maar ook naar de eigen burgers, kost besluiteloosheid meer.’ De beslissing van de Antwerpse provinciale crisiscel om de contactbubbel vier weken lang te beperken tot tien personen, vindt Devroey wel een goede beslissing, maar die zou volgens hem voor het hele land moeten gelden. ‘Antwerpen gaat beter helemaal op slot.’

‘Niet te verantwoorden’

Of zo’n lockdown dan realistisch is, of beleidsmakers hiervoor de moed zullen hebben? ‘Op dit moment moet je veel moed hebben om geen beslissing te nemen. Dit is niet te verantwoorden aan de burger en de kiezer’, antwoordt de professor. Om efficiënt te zijn, in een dichtbevolkt en nauw verbonden land als België, moet zo’n lockdown voor Devroey wel enige schaalgrootte hebben, bijvoorbeeld op het niveau van een arrondissement of provincie. Hij betwijfelt of een lokale lockdown tot laksheid zou leiden elders in België. ‘Het kan een signaal zijn, een waarschuwing dat zo’n lockdown ook daar dreigt.’

Partner Content