Vrouwenraad wil meer vrouwen in hoge functies Vlaamse overheid

Liesbeth Homans (N-VA) © BELGA

De Vrouwenraad wil sneller meer vrouwen in hoge functies bij de Vlaamse overheid. Omdat het aantal vrouwen in topfuncties is gedaald, vraagt de Vrouwenraad bijkomende acties.

Voorzitster Magda De Meyer zou graag een hoger streefcijfer zien in het Gelijkekansen- en Diversiteitsplan dat nu ter bespreking ligt in het Vlaams Parlement.

In 2006 schoof de Vlaamse regering de ambitie naar voren om tegen 2015 een vrouw te hebben voor één op de drie functies in het top- en middenkader. Maar volgens de Vrouwenraad is die ambitie niet gehaald. “De jongste cijfers (van 2013) geven 31 procent vrouwen in het middenmanagement en 21 procent in het topmanagement van de Vlaamse overheid”. In het topkader daalde het aandeel vrouwen van 25 procent in 2009 naar 21 procent in 2013. Met een aantal fusies op komst dreigt het aantal vrouwen bij het topmanagement verder te dalen.

Tussenstap naar 50/50

De Vrouwenraad noemt het “verontrustend” dat er in het Gelijkekansen- en Diversiteitsplan “een duidelijke actie ontbreekt”. “De Vlaamse Regering zou zich er enkel de komende twee jaar (2015-2016) toe verbinden om minstens 33 procent vrouwen in het middenkader in alle entiteiten te bereiken (het oude streefcijfer van 2006). Met betrekking tot het topmanagement wordt geen enkele concrete actie vooropgesteld”.

De organisatie ziet ook een “flagrante tegenspraak” met het regeerakkoord én met de beleidsnota van de bevoegde minister Liesbeth Homans. Die trokken het streefcijfer op tot 40 procent tegen 2020. Daarom vraagt de Vrouwenraad een bijsturing van dit diversiteitsplan “naar 40 procent vrouwen, ook in het topmanagement. Volledig in overeenstemming met het regeerakkoord en als tussenstap naar een 50/50-verdeling, de norm in een democratie”. Dinsdag 24 februari houdt de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement een gedachtenwisseling over het diversiteitsplan. (Belga/WB)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content