Voorzitter Joachim Coens: ‘Zonder C heeft CD&V geen bestaansreden’

‘Zonder de C heeft de CD&V geen bestaansreden. Het mag best kloppen dat velen zich niets meer kunnen voorstellen bij rentmeesterschap maar dan moet je dat vertalen naar vandaag: het gaat over inzetten op het ethisch duurzame en op het zorgzame’. Dat zegt CD&V-voorzitter Joachim Coens in een interview dat woensdag in het christelijk weekblad Tertio verschijnt.

In hetzelfde interview zegt de gewezen koninklijk opdrachthouder dat hij ervan overtuigd is dat de ‘waardegedreven politiek’ terugkomt. ‘Het geloof in mensen, het belang van de menselijke waardigheid, van verbondenheid, naastenliefde en zorg voor je omgeving. Dat waardenpalet herontdekten we door de coronacrisis’, aldus Coens. En dat moet volgens de CD&V-voorzitter ook opnieuw vertaald worden.

‘Solidariteit is daarbij voor mij het kernwoord: solidariteit met het verleden – je draagt culturele erfenissen en tradities mee- , solidariteit met het heden – met onze medemensen – , solidariteit met de toekomst – we willen en leefbare planeet nalaten aan onze kinderen en kleinkinderen’.

Volgens de CD&V-voorzitter zijn nuance en compromis nodig als je samen iets wil doen of bereiken. ‘Waar je mensen samenbrengt, heb je altijd nuancering nodig. In het gezin, in ondernemingen en in verenigingen heb je nuance en compromis nodig, zo niet wordt het samenleven er onmogelijk. De christelijke waarden vormen nog altijd de basis van onze samenleving maar ik vraag me toch af wat er zou gebeuren als de inspiratie voor die waarden verdwijnt’, aldus Coens.

Coens komt in het interview ook terug op het verzet van zijn partij tegen een versoepeling van de abortuswet. ‘Het wetsvoorstel over de verruiming van de abortuswet gaat voor ons te ver. Een bedenktijd van 48 uur vinden wij te kort. Uiteraard is er de autonomie van de vrouw, maar op een gegeven moment moet je ook toegeven dat het om echt menselijk leven gaat dat groeit in haar schoot. Al gaat het om ongeboren leven, je moet dat ook beschermen. Na 18 weken zwangerschap kun je daar niet omheen: dat leven is niet niets. Laat ons de grens van 12 weken voor een abortus niet zomaar verleggen. En als de strafbepalingen verdwijnen, tja, dan heeft het eigenlijk geen zin meer om te discussiëren over het aantal weken. Wie de grens niet respecteert, riskeert toch geen straf. Abortus uit het stafrecht halen, kan dus ook niet voor ons’, aldus de CD&V-voorzitter.

Partner Content