Voortaan ook contract van bepaalde duur mogelijk na individuele beroepsopleiding

(Belga) De Vlaamse regering versoepelt de regels voor individuele beroepsopleidingen (IBO). Werkgevers zullen niet langer verplicht zijn een contract van onbepaalde duur aan te bieden wanneer een werkzoekende zijn IBO heeft afgerond. Voortaan kunnen ze ook kiezen voor een contract van bepaalde duur, op voorwaarde dat ze kunnen aantonen dat zo’n contract ook overeenkomt met het “gangbare aanwervingsbeleid”. Dat zegt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters.

Met een individuele beroepsopleiding of IBO kan een werkzoekende gedurende 1 tot 6 maanden in een bedrijf een opleiding krijgen. Tijdens die opleiding ontvangt de werkzoekende een inkomen dat een normaal loon benadert. Hij behoudt zijn uitkering en krijgt er een productiviteitspremie bovenop. De werkgever moet dus geen loon betalen, enkel de premie. Na afloop van de IBO was de werkgever tot nog toe verplicht om de werkzoekende een contract van onbepaalde duur te geven. Die voorwaarde was een beetje een rem op het systeem. De Vlaamse Industrieraad had er ook op aangedrongen het systeem flexibeler te maken zodat meer werkzoekenden en bedrijven in het systeem zouden stappen. Minister Muyters: “De verplichting om met een contract van onbepaalde duur te werken bleek bij een aantal sectoren in te gaan tegen het gangbare aanwervingsbeleid. Vaak werken bedrijven eerst met proefcontracten of contracten van bepaalde duur om die dan later om te zetten in contracten van bepaalde duur. Door deze aanpassing voorzien we nu een mogelijkheid om ook contracten van bepaalde duur aan te bieden, zodat die bedrijven en sectoren mee in het systeem kunnen stappen”. De N-VA-minister verwacht dan ook dat het IBO-systeem “een boost” krijgt. Een contract van onbepaalde duur blijft wel de regel. Werkgevers die daarvan willen afwijken, moeten bij de VDAB kunnen aantonen dat hun aanwervingsbeleid een afwijking verantwoordt. In 2012 hebben in Vlaanderen 11.979 werkzoekenden een IBO gevolgd. Dat waren er iets minder dan de 12.591 IBO’s in 2011, maar iets meer dan de 11.801 in 2010. (Belga)

Partner Content